accesskey_mod_conten
Barra separa capçalera de cos

Assistència Sanitària en territori nacional

MUFACE facilita la prestació d'assistència sanitària establerta en la cartera comuna del Sistema Nacional de Salut als mutualistes i als seus beneficiaris, ja sigui a través de proveïdors públics o privats. Això s'instrumenta, respectivament, a través de Convenis que subscriu amb el Sistema Sanitari Públic, i Concerts, acordats amb les Entitats d'Assegurança d'Assistència Sanitària privades.

En aquests instruments de col·laboració, Convenis i Concerts, s'estipulen els drets i obligacions de les parts, així com les modalitats, forma i condicions de la prestació de l'assistència dels mutualistes i beneficiaris amb dret a ella.

Proveïdors de l'Assistència Sanitària

* Serveis Públics de Salut

* Entitats d'Assegurança d'Assistència Sanitària

* Canvi d'entitat sanitària i avís canvi forçós mutualistes Igualatori de Cantàbria.  

Cartera de Serveis

L'assistència sanitària als beneficiaris de MUFACE es prestarà conforme a la Cartera de Serveis Comuns del Sistema Nacional de Salut, Aquesta cartera es veu garantida tant en el Conveni instrumentat amb l'Institut Nacional de la Seguretat Social com en el Concert subscrit amb Entitats d'Assegurança d'Assistència Sanitària.

La Cartera de Serveis és el conjunt de tècniques, tecnologies o procediments, entenent per tals cadascun dels mètodes, activitats i recursos basats en el coneixement i experimentació científica, mitjançant els quals es fan efectives les prestacions sanitàries. Existeixen una sèrie de pautes o normes que regulen l'accés a aquesta cartera en els seus diversos nivells d'atenció, així com un sistema de reclamacions.

 

 

 

ET POT INTERESSAR
Concerts Assistència Sanitària (PMF)
Normes d'accés a la Cartera de Serveis
Targeta Sanitària Europea (TSE) i el seu Certificat Provisional Substitutori (CPS)
Entitats de Segur d'Assistència Sanitària