accesskey_mod_conten
Barra separa capçalera de cos

Gratuïtat de prestació farmacèutica derivada d'accident en acte de servei

Tipus de Prestació.

Farmacèutica

De què es tracta?

GRATUÏTAT DELS MEDICAMENTS PRESCRITS PER PATOLOGIA DERIVADA D'ACCIDENT DE TREBALL O MALALTIA PROFESSIONAL.

La prestació farmacèutica derivada del tractament de les malalties professionals i accidents en acte de servei (AT/EP) s'assumeix al 100% per la Mutualitat, sent objecte del reintegrament la quantitat abonada pel mutualista com a aportació dels medicaments que, estant finançats pel SNS, tinguin relació amb l'accident de treball o malaltia professional. Estan exclosos els medicaments no finançats pel SNS..

El model  de sol·licitud de reintegrament dels medicaments o productes dispensats per causa d'accident de servei o malaltia professional, tant si s'ha utilitzat recepta oficial de MUFACE com si no s'ha fet així, únicament requerirà aportar informe mèdic i  factura de l'oficina de farmàcia.

El Servei Provincial corresponent serà l'encarregat de comprovar l'existència de la resolució d'accident de treball o malaltia professional, i el posterior reintegrament del 30% de l'aportació dels medicaments que li hagin estat prescrits per al tractament del quadre expressament declarat accident de servei o malaltia professional.

El Model de Sol·licitud i la resta dels requisits els trobarà en Reintegrament de Despeses de Farmàcia.