accesskey_mod_conten
Barra separa capçalera de cos

Ajudes per a estades temporals en residències assistides o en centres de dia i de nit

Tipus de prestació

Ajudes de protecció sociosanitària

De què es tracta?

Ajudes per a estades temporals en residències assistides i centres de dia i de nit dirigides a contribuir al finançament de les despeses originades per aquestes estades.

Quantia

La quantia mensual màxima, en funció de la capacitat econòmica se situa entre 858,98 i 601,29 euros/mes, amb un límit de tres mesos en l'any 2021.

Les ajudes es configuren com a reintegrament de despeses i es concediran en funció de la durada degudament acreditada de l'estada als centres específics.

La quantia tindrà com a límit la despesa realitzada, si aquesta ha estat inferior.

Beneficiari

Poden sol·licitar aquestes ajudes aquells mutualistes o, si escau, els beneficiaris de MUFACE que pateixin una pèrdua transitòria d'autonomia acreditada i no puguin ser atesos al seu domicili durant tot o part del dia.

Termini de presentació

Les sol·licituds poden presentar-se fins al 31 de desembre de 2021, inclusivament.

Lloc de presentació

  • En Les nostres Oficines de MUFACE, sempre amb cita prèvia o en qualsevol dels registres previstos en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.També per correu postal.
  • També pot presentar a MUFACE aquesta sol·licitud a través del Registre Electrònic Comú (REC) de l'Administració General de l'Estat. Per a això ha de disposar de DNI electrònic o certificat electrònic en vigor.

Documentació

Model de sol·licitud (933  KB)Icono pdf

Informe mèdic sobre alta hospitalària (27  KB)Icono pdf

Declaració de rendiments (46  KB)Icono pdf

Declaració de pensions i prestacions (34  KB)Icono pdf

Declaració responsable (49  KB)Icono pdf

Normativa

Art.135 del Reglament General del Mutualisme Administratiu(Abre en nueva ventana) .

Resolució de 5 de maig de 2021  , de la Mutualitat General de Funcionaris Civils de l'Estat, per la qual es convoca la concessió d'ajudes de protecció sociosanitària durant l'any 2021 (BOE de 17 de maig de 2021 ).