accesskey_mod_conten
Barra separa capçalera de cos

Subsidi per risc durant l'embaràs

Tipus de Prestació

 Subsidi per risc durant l'embaràs.

De què es tracta?

És una prestació econòmica que poden sol·licitar les mutualistes que hagin obtingut llicència per risc durant l'embaràs. És important diferenciar aquesta situació de risc durant l'embaràs (el risc està en el lloc de treball) d'una situació d'incapacitat temporal per embaràs de risc (hi ha una patologia relacionada amb l'embaràs).

El metge de la mutualista expedirà un comunicat en el model específic per a les situacions de risc.

Quantia

El 100% de les retribucions complementàries meritades en el tercer mes de llicència.

Beneficiari

La mutualista que hagi obtingut llicència per risc durant l'embaràs.

Termini de presentació

A partir del dia 91è en situació de risc durant  l'embaràs es podrà sol·licitar el subsidi a MUFACE. 

Lloc de presentació

1)  A través de la  Seu Electrònica de MUFACE ( accés a guia(Abre en nueva ventana) ), les 24 hores del dia, tots els dies de l'any. Es precisa certificat electrònic, DNI electrònic, Cl@ve permanent o Cl@ve PIN. Es pot registrar en Cl@ve, sense necessitat de desplaçar-se a una oficina,  accedint  a la  Seu Electrònica (Abre en nueva ventana) de l'Agència Tributària (apartat "Tràmits Destacats/Cl@ve" -  accés a sol·licitud de Cl@ve(Abre en nueva ventana) ): Rebrà una carta amb un codi que haurà d'activar a la Seu Electrònica de la Seguretat Social.

2) En la unitat de personal de l'organisme on presta serveis, emplenant l'imprès oficial que apareix més a baix.

3) Mitjançant correu postal, emplenant l'esmentat imprès oficial.

4) En qualsevol dels registres previstos en l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

5) En les nostres oficines, acudint amb cita prèvia. Vegi  en aquest enllaç  com pot sol·licitar la cita en el seu Servei Provincial.

Documentació

Model de sol·licitud (98  KB)Icono pdf

Model 145 de l'IRPF -Comunicació de dades al pagadorVentana nueva

Si no es presenta el model 145 de l'IRPF, es calcularà el tipus de retenció sense tenir en compte les seves circumstàncies personals i familiars (art. 88.2 del Reglament de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques).

L'òrgan de personal comunicarà a MUFACE la llicència del quart mes juntament amb el certificat de les retribucions bàsiques i complementàries reportades a l'inici del tercer mes de llicència i de les complementàries deixades d'abonar a partir del dia 91è.

Sol·licitud electrònica

Accedeixi ara per presentar la seva sol·licitud a través de la Seu Electrònica (apartat "Prestacions Socials/Sol·licitud de subsidi per IT, RE i RLN").

Normativa

Ordre PRE/1744/2010, de 30 de juny(Abre en nueva ventana) , per la qual es regula el Procediment de reconeixement, control i seguiment de les situacions d'incapacitat temporal, risc durant l'embaràs i risc durant la lactància natural en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Funcionaris Civils de l'Estat.