accesskey_mod_conten
Barra separa capçalera de cos

Prestació per Gran Invalidesa

Tipus de Prestació

Incapacitat

De què es tracta?

Prestació econòmica mensual dirigida als mutualistes qualificats com a grans invàlids.

Quantia

El 50 % de l'import íntegre de la pensió que se li acrediti en la nòmina de classes passives a cada moment.

Beneficiari

El mutualista jubilat per incapacitat permanent que, per una pèrdua anatòmica o funcional, necessiti ser assistit per una altra persona per realitzar els actes més essencials de la vida.

Termini de presentació

Aquesta prestació es podrà sol·licitar a qualsevol moment sempre que quedi acreditat que el fet causant de la gran invalidesa s'ha produït abans de la data de jubilació forçosa.

No obstant això, s'estarà al que es disposa en la normativa pel que fa als efectes econòmics d'aquesta.

Lloc de presentació

En les nostres Oficines de MUFACE o en qualsevol dels registres previstos en l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

També pot presentar a MUFACE aquesta sol·licitud a través del Registre Electrònic-Comú (REC) de l'Administració General de l'Estat. Per a això ha de disposar de DNI electrònic o certificat electrònic en vigor.

Documentació

Model de sol·licitud (1755  KB)Icono pdf

Normativa

Art.26 de la Llei sobre Seguretat Social dels Funcionaris Civils de l'Estat

Arts.104 a 108 del Reglament General del Mutualisme Administratiu(Abre en nueva ventana)

Informació complementària

Si no es causa pensió pel Règim de Classes Passives i es posseeixen els restants requisits cal acreditar un període previ de cotització de nou anys.