accesskey_mod_conten
Barra separa capçalera de cos

Declaració d'Accessibilitat

La Mutualitat General de Funcionaris Civils de l'Estat MUFACE s'ha compromès a fer accessible el seu lloc web de conformitat amb  el Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic .

Aquesta declaració d'accessibilitat s'aplica al lloc web http://www.muface.es .

Situació de compliment

Aquest lloc web és parcialment conforme amb el RD 1112/2018 degut a la falta de conformitat dels aspectes que s'indiquen a continuació.

Contingut no accessible

El contingut que es recull a continuació no és accessible pel següent:

a) falta de conformitat amb el RD 1112/2018

Podrien existir errors puntuals d'edició en alguna pàgina web des del moment en què és publicada fins que es realitza una comprovació d'accessibilitat.

b) càrrega desproporcionada

No aplica.

c) el contingut no entra dins de l'àmbit de la legislació aplicable

Podrien existir arxius ofimàtics en PDF o altres formats generats abans del 12 de novembre de 2018 que no compleixin íntegrament els requisits d'accessibilitat.

Preparació de la present declaració d'accessibilitat

Aquesta declaració va ser preparada el 7 de novembre de 2018.

El mètode emprat per preparar la declaració ha estat una autoavaluació portada a terme pel propi organisme.

Última revisió de la declaració: 7 de novembre de 2018.

Observacions i dades de contacte

Pot realitzar comunicacions sobre requisits d'accessibilitat (article 10.2.a) del RD 1112/2018) com per exemple:

  • informar sobre qualsevol possible incompliment per part d'aquest lloc web
  • transmetre altres dificultats d'accés al contingut
  • formular qualsevol altra consulta o suggeriment de millora relativa a l'accessibilitat del lloc web

A través de la següent bústia de correu electrònic buzon-web@muface.es . Les comunicacions seran rebudes i tractades per la Mutualitat General de Funcionaris Civils de l'Estat.

 

Procediment d'aplicació

Si la resposta obtinguda a través de la bústia a dalt indicada és insatisfactòria o no obtingués resposta, podrà formular una queixa o suggeriment formal a través del procediment de Queixes i Suggeriments Generals d'aquest Organisme , d'acord amb el que estableix l'article 15 del Reial decret 951/2005, de 29 de juliol, pel qual es regula el marc general per a la millora de la qualitat en l'Administració General de l'Estat.

Contingut opcional

S'incorporen una sèrie de dreceres de teclat per facilitar la navegació a través del portal:

Dreceres de teclat
Dreceres de teclat Seccions de Muface Pàgines de Muface
1 Saltar al contingut Se situa en el contingut central de la pàgina.
2 Saltar al peu de pàgina

Saltar al peu de pàgina.

3 Zona menú Se situa en el menú superior, permetent la navegació amb les tecles de direcció (fletxes de direcció).
4 Zona de menú esquerre Se situa en el menú esquerre de la pàgina si ho conté.
0 Accessibilitat https://www.muface.es/muface_Home/accesibilidad.html
B Cercador Accés al cercador (https://www.muface.buscador.gob.es/search/muface/)
J Contacte

https://www.muface.es/muface_Home/atencion-al-mutualista/Formulario.html

I Inici

https://www.muface.es/muface_Home/muface_Index.html

5 Mapa Web

https://www.muface.es/muface_Home/muface_comunicacion/mapaWebAutomatico.html

Per activar les dreceres de teclat en els navegadors més utilitzats, les combinacions de tecles són:

  • Firefox (Windows): Atl + Majúscula +Tecla de drecera
  • Internet Explorer (Windows): Atl + Tecla de drecera
  • Chrome (Windows): Atl + Tecla de drecera