accesskey_mod_conten
Barra separa capçalera de cos

Privacitat i protecció de dades personals

POLÍTICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES DE MUFACE

 

En MUFACE ens prenem la seva privacitat molt de debò; per això protegim la seva informació personal i els seus drets en relació amb ella amb la màxima cura.


La Mutualitat General de Funcionaris Civils de l'Estat (MUFACE) és un Organisme públic que té encomanat per llei l'assegurament de la cobertura sanitària contemplada en el règim del mutualisme administratiu, en els termes definits en el Reial decret 4/2000 de 23 de Juny i en el Reial decret Legislatiu 8/2015 de 30 d'octubre, que publica el text refós de la Llei General de la Seguretat Social.

En compliment de les seves missions legals, la Mutualitat utilitza una sèrie de canals de comunicació i relació amb els seus mutualistes i beneficiaris, entre els quals es troba aquest portal d'internet ( http://www.muface.es), la Seu electrònica inclosa al portal ( https://sede.muface.gob.es/),   l'aplicació (APP) per a telèfons mòbils denominada MUFACE, (disponible per a descàrrega gratuïta per als terminals IOS i Android), i alguns mitjans de informació a mutualistes tant físics (la revista MUFACE) com a electrònics (butlletins de notícies, correus electrònics massius, etc.), a més, per descomptat, de la seva xarxa de serveis provincials i oficines d'atenció al mutualista per tota Espanya.

En tots els canals de comunicació, i especialment en els electrònics, MUFACE porta a terme una política activa de protecció de la privacitat dels seus mutualistes, incorporant les mesures de seguretat contemplades en l'Esquema Nacional de Seguretat , que entre aquestes mesures inclou algunes que garanteixen  des del punt de vista tècnic l'accés segur i d'acord amb la legislació vigent, a la informació personal manejada pels seus sistemes informàtics, siguin les dades tant dels mutualistes de MUFACE com de tercers (organismes públics, empreses, etc.) amb les quals MUFACE té relació en compliment de la seva missió legal.

La Mutualitat ha adaptat a la normativa de protecció de dades més recent totes aquelles activitats que tenen a veure amb el tractament de dades personals, i ha publicat en tots els seus canals un accés al Registre d'Activitats de Tractament on es detallen les activitats que formen part de les seves actuacions, indicant en cadascuna d'elles tant les dades recollides com la base de legitimació per tractar-los, la finalitat per la qual es recullen, i la possibilitat o no de cessions a tercers de les dades en funció de les característiques del tractament en particular.

Amb la finalitat d'oferir-li el millor servei i amb l'objecte de facilitar l'ús, s'analitzen el nombre de pàgines visitades a la pàgina web, el nombre de visites, així com l'activitat dels visitants i la freqüència de la seva utilització. Per a això, MUFACE utilitza la informació estadística elaborada pel proveïdor de serveis d'Internet.

Per a l'anterior finalitat, MUFACE, a la seva pàgina web, utilitza cookies amb dues finalitats bàsiques:

  •     Estadístiques: aquestes cookies tenen l'única finalitat d'obtenir informació estadística sobre accessos als diferents canals electrònics, campanyes i informació d'ubicació i entorn utilitzat pel visitant, en cap cas es recapten i/o emmagatzemen informació de caràcter personal, com pot ser adreces IP o identificadors d'usuaris o dades recaptades en les transaccions.
  •     Sessió: cookies denominades de sessió que són pròpies i gestionats directament en  els SSII de MUFACE amb la finalitat tècnica de mantenir informació de la transacció/sessió mentre aquesta duri i permeti al l'usuari la realització de transaccions a través dels canals electrònics anteriorment esmentats.


Als apartats  següents, vostè pot trobar la normativa aplicable, l'adreça del responsable de cada tractament en particular, i la forma d'exercir els seus drets en matèria de protecció de dades, tant davant el responsable en MUFACE com davant l'Agència  de Protecció de Dades, així com l'adreça  electrònica de contacte del Delegat de Protecció de Dades, que li pot orientar i ajudar en qualsevol qüestió relativa a la protecció de les seves dades en MUFACE.

Esperem que la informació d'aquesta secció de la nostra pàgina web li permeti  conèixer què dades seves tenim, com modificar-les, com sol·licitar que deixem d'usar-les i, en general, sobre la resta de drets sobre les seves dades que li reconeixen el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 (comunament conegut com a Reglament General de Protecció de Dades ) i també la llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals .