accesskey_mod_conten
Barra separa capçalera de cos

Organigrama

MUFACE s'estructura en els següents òrgans

De participació en el control i vigilància de la gestió:

De direcció i gestió:

La Direcció general de MUFACE assumeix la representació legal de l'Organisme, així com les competències de direcció, coordinació, gestió i inspecció de les activitats desenvolupades per al compliment de les finalitats d'aquell.

En el pla central, la Direcció general s'estructura en els següents òrgans:

A més, existeix una Unitat de Suport a la Direcció general de MUFACE, encarregada de  donar suport tècnic a aquesta, en la qual s'integra la unitat de gestió del Pla de Pensions de l'Administració General de l'Estat i una Unitat de Tecnologies de la Informació i Comunicacions (TIC) , dependent de la Secretaria General d'Administració Digital, que presta serveis a l'organisme en aquest àmbit.

En el pla perifèric, i d'acord amb la distribució del col·lectiu de mutualistes i beneficiaris per tot el territori nacional, MUFACE compta amb un Servei Provincial en cadascuna de les Províncies , així com a Ceuta i Melilla . A més, existeixen 6 Oficines Delegades.

Al capdavant de cada Servei Provincial i en els Serveis de Ceuta i Melilla existeix un Director o Directora Provincial,

En aquesta etapa, els Directors i Directores Provincials cobren gran rellevància.  El Pla d'Impuls s'assenta sobre l'existència d'un equip directiu únic, integrat per efectius tant dels serveis centrals com dels perifèrics, per la qual cosa és necessari generar una cultura organitzativa d'acord amb aquest enfocament integrat i engegar eines que facilitin la coordinació funcional i territorial.

Organigrama (161  KB)Icono pdf