accesskey_mod_conten
Barra separa capçalera de cos

Document d'afiliació

Document d'afiliació

El document d'afiliació és el document expedit per MUFACE, pel qual es reconeix i acredita la condició d'afiliat al Règim del Mutualisme Administratiu. En aquest document figuraran les dades personals del funcionari que siguin necessaris per a la seva identificació com a mutualista i el seu número d'afiliació, que té caràcter permanent i propi d'aquest Règim de Seguretat Social.

El document de beneficiari és expedit per MUFACE per al reconeixement de la condició de beneficiari d'un titular adscrit al Règim del Mutualisme Administratiu. Aquest document de beneficiari només tindrà validesa si s'acompanya al document del titular (en la pràctica es recull en el revers de l'anterior).

El document “assimilat al d'afiliació” s'expedeix per reconèixer la condició de titular no mutualista del Règim del Mutualisme Administratiu davant els supòsits de defunció, separació legal, divorci o nul·litat de matrimoni del mutualista.

Aquesta tipologia de documents s'ha de distingir de la targeta sanitària individual, i fins i tot de la Targeta Sanitària Europea, quan document acreditatiu, única i exclusivament, del dret a l'assistència sanitària a través de les entitats d'assegurança privades subscriptores dels concerts, o bé, a través del Sistema Nacional de Salut.

En aquests moments coexisteixen diferents models de document, tots ells són vàlids. exemple de document d'afiliació:

 

targeta d'afiliació

NOMBRE D'AFILIACIÓ: COM OBTENIR-HO SI ES PRECISA.

El nombre d'afiliació apareix en l'anvers de la targeta, però si per algun motiu no es porta  damunt i es precisa, pot obtenir-se:

Targeta sanitària

La targeta sanitària individual és el document que acredita el dret a l'assistència sanitària única i exclusivament a través de les entitats d'assegurança privades subscriptores dels concerts o bé, si escau, a través del servei públic de salut de la Comunitat Autònoma de residència.

L'expedeix l'entitat mèdica a la qual està adscrit el mutualista i només té validesa per accedir als serveis que proporciona aquella. L'entitat, una vegada que MUFACE li comunica l'alta, emet la targeta sanitària que envia al domicili del mutualista en el termini màxim de set dies hàbils des de l'efectiva comunicació.

En els supòsits d'opció per la percepció de l'assistència sanitària a través del servei de salut de la Comunitat Autònoma de residència, la targeta sanitària és expedida després de la petició del titular en el seu centre de salut.