accesskey_mod_conten
Barra separa capçalera de cos

Missió, visió i valors

Missió

Assegurar al col·lectiu de mutualistes l'accés a les prestacions sanitàries i farmacèutiques en les mateixes condicions que la resta del Sistema Nacional de Salut, així com facilitar-los un ampli ventall de prestacions socials i econòmiques, amb la finalitat de satisfer les seves necessitats, comptant amb un equip humà de qualitat en l'atenció al públic, com a senyal d'identitat.

Visió

Ser un organisme eficaç i eficient, dins d'un marc de transparència propi d'una administració moderna, que es distingeixi com un model d'excel·lència quant a qualitat de la gestió, aprofitant les noves tecnologies, i que contribueixi al progrés sostenible del sistema sanitari espanyol.

MUFACE aspira a ser reconeguda com un referent de qualitat per la seva gestió, a través dels següents principis essencials:

  • Aprofundir en una política d'aliances, per afirmar el mutualisme administratiu com un factor d'equilibri territorial i cohesió social.
  • Desenvolupar una política de qualitat, per a la millora i ampliació de l'assistència sanitària al seu col·lectiu protegit en tots els àmbits.
  • Potenciar una agenda de protecció social que doni resposta a situacions de necessitat de mutualistes i beneficiaris.
  • Promoure la innovació, incorporant les noves tecnologies que permetin als mutualistes l'accés a les seves prestacions de manera àgil i senzilla, les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any.
  • Crear un sistema modern a través de la seva política dels recursos humans, en el qual sigui protagonista la gestió del talent, la motivació i la formació de les persones que ho integren, aconseguint un alt grau de qualificació professional i humana.

Valors

MUFACE té, entre els seus valors, els següents:

Vocació de servei públic.  MUFACE és un organisme públic que treballa per i per al seu col·lectiu de funcionaris i familiars, garantint la qualitat del servei públic que presta, i per a això utilitza els mitjans més eficients, siguin públics o privats.

Qualitat de la gestió. MUFACE, amb l'objectiu d'oferir serveis de qualitat, treballa en la simplificació dels procediments administratius, garantint un servei més eficient, a temps, responsable, i buscant la millor percepció dels seus mutualistes, a través de la millora contínua.

Col·laboració amb altres agents. MUFACE, amb l'objectiu d'oferir un millor servei al mutualista, lidera la unitat d'acció de les mutualitats administratives, manté una política de col·laboració amb les entitats asseguradores concertades, i es coordina amb la resta del Sistema Nacional de Salut, a l'entorn del Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social i les Comunitats Autònomes.

Rellevància de les persones. L'important són els nostres mutualistes, actius o passius, i les seves famílies. Aquest és el nord del nostre camí. La calidesa, cordialitat i respecte en el tracte són el nostre senyal d'identitat, i el compromís amb les persones que presten servei en la Mutualitat, que són el pilar, la memòria i l'actiu més valuós amb què compta l'organisme per complir amb la seva vocació.

Compromís amb el personal de la Mutualitat. MUFACE compta amb un equip  humà amb una gran de vocació de servei públic. El bon servei al mutualista passa per una adequada gestió dels recursos humans, les bases dels quals són la comunicació, la motivació, el compromís i el desenvolupament professional amb les persones de l'organització. El treball en equip, la capacitat d'adaptació als canvis de manera positiva i creativa i la millora de les condicions de treball són principis essencials de la Mutualitat.

Protagonisme de les direccions provincials. La nostra atenció directa al públic, el nostre contacte humà amb el mutualista, està en elles. Per això, i perquè asseguren la igualtat de l'assistència sanitària i social al territori, les direccions provincials són protagonistes del model.

Visibilitat. MUFACE ha de comunicar la seva vocació, difondre els serveis que presta, perquè el col·lectiu tingui coneixement d'ells i pugui exercir els seus drets, i perquè la societat conegui la funció social de l'organisme i l'èxit del seu model, amb més de quatre dècades d'història.