accesskey_mod_conten
Barra separa capçalera de cos

Missió, visió i valors

Missió

Assegurar al col·lectiu de mutualistes l'accés a les prestacions sanitàries i farmacèutiques en les mateixes condicions que la resta del Sistema Nacional de Salut, així com facilitar-los un ampli ventall de prestacions socials i econòmiques, amb la finalitat de satisfer les seues necessitats, comptant amb un equip humà de qualitat en l'atenció al públic, com a senyal d'identitat.

Visió

Ser un organisme eficaç i eficient, dins d'un marc de transparència propi d'una administració moderna, que es distingisca com un model d'excel·lència quant a qualitat de la gestió, aprofitant les noves tecnologies, i que contribuïsca al progrés sostenible del sistema sanitari espanyol.

MUFACE aspira a ser reconeguda com un referent de qualitat per la seua gestió, a través dels següents principis essencials:

  • Aprofundir en una política d'aliances, per a afermar el mutualisme administratiu com un factor d'equilibri territorial i cohesió social.
  • Desenvolupar una política de qualitat, per a la millora i ampliació de l'assistència sanitària al seu col·lectiu protegit en tots els àmbits.
  • Potenciar una agenda de protecció social que done resposta a situacions de necessitat de mutualistes i beneficiaris.
  • Promoure la innovació, incorporant les noves tecnologies que permeten als mutualistes l'accés a les seues prestacions de manera àgil i senzilla, les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any.
  • Crear un sistema modern a través de la seua política dels recursos humans, en el qual siga protagonista la gestió del talent, la motivació i la formació de les persones que ho integren, aconseguint un alt grau de qualificació professional i humana.

Valors

MUFACE té, entre els seus valors, els següents:

Vocació de servei públic.  MUFACE és un organisme públic que treballa per i per al seu col·lectiu de funcionaris i familiars, garantint la qualitat del servei públic que presta, i per a açò utilitza els mitjans més eficients, siguen públics o privats.

Qualitat de la gestió. MUFACE, amb l'objectiu d'oferir serveis de qualitat, treballa en la simplificació dels procediments administratius, garantint un servei més eficient, a temps, responsable, i cercant la millor percepció dels seus mutualistes, a través de la millora contínua.

Col·laboració amb altres agents. MUFACE, amb l'objectiu d'oferir un millor servei al mutualista, lidera la unitat d'acció de les mutualitats administratives, manté una política de col·laboració amb les entitats asseguradores concertades, i es coordina amb la resta del Sistema Nacional de Salut, a l'entorn del Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social i les Comunitats Autònomes. 

Rellevància de les persones. L'important són els nostres mutualistes, actius o passius, i les seues famílies. Aqueix és el nord de la nostra marxa. La calidesa, cordialitat i respecte en el tracte són el nostre senyal d'identitat, i el compromís amb les persones que presten servei en la Mutualitat, que són el pilar, la memòria i l'actiu més valuós amb què explica l'organisme per a complir amb la seua vocació.

Compromís amb el personal de la Mutualitat. MUFACE compta amb un equip  humà amb una gran de vocació de servei públic. El bon servei al mutualista pansa per una adequada gestió dels recursos humans, les bases dels quals són la comunicació, la motivació, el compromís i el desenvolupament professional amb les persones de l'organització. El treball en equip, la capacitat d'adaptació als canvis de manera positiva i creativa i la millora de les condicions de treball són principis essencials de la Mutualitat.

Protagonisme de les adreces provincials. La nostra atenció directa al públic, el nostre contacte humà amb el mutualista, està en elles. Per açò, i perquè asseguren la igualtat de l'assistència sanitària i social en el territori, les adreces provincials són protagonistes del model.

Visibilitat. MUFACE ha de comunicar la seua vocació, difondre els serveis que presta, perquè el col·lectiu tinga coneixement d'ells i puga exercir els seus drets, i perquè la societat conega la funció social de l'organisme i l'èxit del seu model, amb més de quatre dècades d'història.