accesskey_mod_conten
Barra separa capçalera de cos

Privacitat i protecció de dades personals

POLÍTICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES DE MUFACE

 

En MUFACE ens prenem la seua privacitat molt de debò; per açò protegim la seua informació personal i els seus drets en relació amb ella amb la màxima cura.

 

La Mutualitat General de Funcionaris Civils de l'Estat (MUFACE) és un Organisme públic que té encomanat per llei l'assegurament de la cobertura sanitària contemplada en el règim del mutualisme administratiu, en els termes definits en el Reial decret 4/2000 de 23 de Juny i en el Reial decret Legislatiu 8/2015 de 30 d'octubre, que va publicar el text refós de la Llei General de la Seguretat Social.

En compliment de les seues missions legals, la Mutualitat utilitza una sèrie de canals de comunicació i relació amb els seus mutualistes i beneficiaris, entre els quals es troba este portal d'internet ( http://www.muface.es ) , la Seu electrònica inclosa en el portal ( https://sede.muface.gob.es/ ),   l'aplicació (APP) per a telèfons mòbils denominada MUFACE , (disponible per a descàrrega gratuïta per als terminals IOS i Android), i alguns mitjans de informació a mutualistes tant físics (la revestisca MUFACE) com a electrònics (butlletins de notícies, correus electrònics massius, etc.), a més, per descomptat, de la seua xarxa de servicis provincials i oficines d'atenció al mutualista per tota Espanya.

En tots els canals de comunicació, i especialment en els electrònics, MUFACE duu a terme una política activa de protecció de la privacitat dels seus mutualistes, incorporant les mesures de seguretat contemplades en l' Esquema Nacional de Seguretat , que entre estes mesures inclou algunes que garantixen  des del punt de vista tècnic l'accés segur i d'acord amb la legislació vigent, a la informació personal manejada pels seus sistemes informàtics, siguen les dades tant dels mutualistes de MUFACE com de tercers (organismes públics, empreses, etc.) amb les quals MUFACE té relació en compliment de la seua missió legal.

La Mutualitat ha adaptat a la normativa de protecció de dades més recent totes aquelles activitats que tenen a veure amb el tractament de dades personals, i ha publicat en tots els seus canals un accés al Registre d'Activitats de Tractament on es detallen les activitats que formen part de les seues actuacions, indicant en cadascuna d'elles tant les dades arreplegades com la base de legitimació per a tractar-los, la finalitat per a la qual s'arrepleguen, i la possibilitat o no de cessions a tercers de les dades en funció de les característiques del tractament en particular.

Amb la finalitat d'oferir-li el millor servici i amb l'objecte de facilitar l'ús, s'analitzen el nombre de pàgines visitades en la pàgina web, el nombre de visites, així com l'activitat dels visitants i la freqüència de la seua utilització. Per a açò, MUFACE utilitza la informació estadística elaborada pel proveïdor de servicis d'Internet.

Per a l'anterior fi, MUFACE, en la seua pàgina web, utilitza *cookies amb dos finalitats bàsiques:

  •     Estadístiques: estes *cookies tenen l'única finalitat d'obtindre informació estadística sobre accessos als diferents canals electrònics, campanyes i informació d'ubicació i entorn utilitzat pel visitant, en cap cas es recapten i/o emmagatzemen informació de caràcter personal, com pot ser adreces IP o identificadors d'usuaris o dades recaptades en les transaccions.
  •     Sessió: *cookies denominades de sessió que són pròpies i gestionats directament en  els SSII de MUFACE amb la finalitat tècnica de mantindre informació de la transacció/sessió mentre esta dure i permeta al l'usuari la realització de transaccions a través dels canals electrònics anteriorment esmentats.

 

En els apartats  següents, pot Vè. trobar la normativa aplicable, la direcció del responsable de cada tractament en particular, i la forma d'exercir els seus drets en matèria de protecció de dades, tant davant el responsable en MUFACE com davant l'Agència  de Protecció de Dades, així com la direcció  electrònica de contacte del Delegat de Protecció de Dades, que li pot orientar i ajudar en qualsevol qüestió relativa a la protecció de les seues dades en MUFACE.

Esperem que la informació d'esta secció de la nostra pàgina web li permeta  conéixer què dades seues tenim, com modificar-los, com sol·licitar que deixem d'usar-los i, en general, sobre la resta de drets sobre les seues dades que li reconeixen el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 (comunament conegut com a Reglament General de Protecció de Dades) i també la llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals .