accesskey_mod_conten
Barra separa capçalera de cos

Què fem

Les nostres funcions

Existeixen dos mecanismes de cobertura en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Funcionaris Civils de l'Estat són:

  • El Règim del Mutualisme Administratiu que gestiona MUFACE.
  • El Règim de Classes Passives,, que té les competències per al reconeixement dels drets passius i la concessió de les prestacions de classes passives (jubilació, viduïtat, orfandat i en favor de familiars).

Dins del Règim del Mutualisme administratiu MUFACE gestiona un important conjunt de prestacions per a la protecció del seu col·lectiu, format per 1.500.000 persones aproximadament. A grans trets, podem distingir :

  • La prestacions sanitària i farmacèutica.
  • Les Prestacions socials, que inclouen, entre unes altres, el subsidi per incapacitat temporal o per risc durant l'embaràs o durant la lactància natural, les indemnitzacions per lesions permanents no invalidants o la prestació econòmica per gran invalidesa.

En MUFACE no....

En MUFACE no gestionem prestacions del Règim de Classes Passives de l'Estat, és a dir, prestacions de jubilació, viduïtat, orfandat i en favor de familiars.

Aquestes prestacions del Règim de Classes Passives, les gestiona la Direcció general de Costos de Personal i Pensions Públiques del Ministeri d'Hisenda que té les competències per al reconeixement dels drets passius i la concessió de les prestacions citades.

A més, cal assenyalar que els drets passius d'aquells mutualistes que van ingressar en l'Administració a partir de l'1 de gener de 2011, és a dir, les seues pensions de jubilació, incapacitat, viduïtat i orfandat,  les gestiona l'Institut Nacional de la Seguretat Social, INSS, en quedar aqueixos funcionaris enquadrats en el Règim General de la Seguretat Social.