accesskey_mod_conten
Barra separa capçalera de cos

Normativa

Els normes de caràcter general que regulen l'activitat i competències de MUFACE són els següents:

 • Reial decret Legislatiu 4/2000, de 23 de juny, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei sobre Seguretat Social dels Funcionaris Civils de l'Estat (BOE número 154, de 8 de juny).
   
 • Reial decret 375/2003, de 28 de març, pel qual s'aprova el Reglament General del Mutualisme Administratiu (BOE número 87, d'11 d'abril).
   
 • Reial decret 577/1997, de 18 d'abril, d'estructura dels òrgans de govern, administració i representació de la Mutualitat General de Funcionaris Civils de l'Estat (BOE número 109, de 7 de maig).
   
 • Reial decret 657/1989, de 9 de juny, pel qual s'adapten els percentatges de cotització dels mutualistes i d'aportació de l'Estat a la Mutualitat General de Funcionaris Civils de l'Estat, a l'Institut Social dels Forces Armades i a la Mutualitat General Judicial, conforme a l'establert en la disposició final cinquena de la Llei 37/1988, de 28 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per 1989 (BOE número 142, de 15 de juny). 
   
 • Reial decret 1733/1994, de 29 de juliol, pel qual s'adecuan els procediments en matèria de Mutualisme Administratiu i Fons Especial de la Mutualitat General de Funcionaris Civils de l'Estat a la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic dels Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú (BOE número 183, de 2 d'agost).
   
 • Ordre PRE/1744/2010, de 30 de juny, per la qual és regula el procediment de reconeixement, control i seguiment dels situacions d'incapacitat temporal, risc durant l'embaràs i risc durant la lactància natural en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Funcionaris Civils de l'Estat  (BOE número 159, de 2 de juliol).
   
 • Ordre APU 3554/2005, de 7 de novembre, per la qual és regula el procediment per al reconeixement dels drets derivats de malaltia professional i d'accident en acte de servei en l'àmbit del Mutualisme Administratiu gestionat per MUFACE (BOE número 275, de 17 de novembre).
   
 • Ordre APU 2245/2005, de 30 de juny, per la qual és regulen els prestacions complementàries de l'assistència sanitària en MUFACE i estableix el procediment de finançament de bombes portàtils d'infusió subcutània contínua d'insulina (BOE número 167, de 14 de juliol). Annexos II, III i IV actualitzats per la Resolució de 26 de JUny de 2014 , Resolució de 19 de febrer de 2019, .i Annexos I, II i III per Resolució de 26 de desembre de 2019, de la Mutualitat General de Funcionaris de l'Estat,

 

 • Ordre APU 284/2004, de 2 de febrer, per la qual és regula el procediment d'ingrés de cotitzacions dels mutualistes a la Mutualitat General de Funcionaris Civils de l'Estat (BOE número 39, de 14 de febrer).
   
 • Ordre APU 95/2004, de 12 de gener, que dicta normes per a l'aplicació del subsidi de defunció en el Règim Especial de Seguretat Social dels Funcionaris Civils de l'Estat (BOE número 23, de 27 de gener).
 • Resolució de 26 de juny de 2014 , de la Mutualitat General de Funcionaris Civils de l'Estat, per la qual és regula l'assistència sanitària fos del territori nacional (BOE número 157, de 28 de juny).