accesskey_mod_conten
Barra separa capçalera de cos

Avís Legal

L'entitat titular de la present pàgina Web és la Mutualitat General de Funcionaris Civils de l'Estat (MUFACE), adscrita al Ministeri d, Hisenda i Funció Pública i amb seu central en el Passeig de Juan XXIII, 26 de Madrid. Aquesta Web és el punt d'accés electrònic de la Mutualitat,  i facilita tant l'accés a la informació que requerisquen els usuaris com a la seu electrònica, tal com preveu l'art. 39 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.

El disseny, l'estructura de navegació així com els continguts, organització i elecció d'enllaços de les pàgines han sigut realitzats per  MUFACE, en col·laboració amb la Secretaria General d'Administració Digital, (Secretaria d'Estat de Digitalització i Intel·ligència Artificial, MINECO).

Es prohibeix la reproducció total o parcial dels continguts d'aquesta web sense citar el seu origen o sol·licitar autorització.

La informació i continguts d'aquesta Web no podran ser al·legats en processos contradictoris amb l'Administració Pública, no assumint responsabilitat alguna per les discrepàncies que pogueren existir entre els documents impresos de l'Administració competent i la publicació electrònica d'aquestes pàgines.

El titular de les dades sol·licitades per a altes i tramitacions podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició. Per a exercir el seu dret o recaptar informació sobre aquest aspecte, accedisca ací a l'apartat Protecció de Dades d'aquesta pàgina web.

Exempció de responsabilitat

MUFACE no garanteix la inexistència d'interrupcions o errors en l'accés a la Web o al seu contingut, ni que aquest es trobe actualitzat, si bé es compromet a dur a terme, sempre que no concórreguen causes que ho facen impossible o de difícil execució, i tan aviat tinga notícia dels errors, desconnexions o falta d'actualització en els continguts, totes aquelles labors tendents a esmenar els errors, restablir la comunicació i actualitzar els continguts.

MUFACE no assumeix responsabilitat alguna derivada dels continguts, informacions o serveis enllaçats des del lloc Web, sempre que siguen aliens a la mateixa, ni garanteix l'absència de virus o altres elements en els mateixos que puguen produir alteracions en el sistema informàtic (maquinari i programari), en els documents o els fitxers de l'usuari, excloent qualsevol responsabilitat pels danys de qualsevol classe causats a l'usuari per aquest motiu.

MUFACE tampoc es fa responsable dels errors de seguretat que es puguen produir, ni dels danys que puguen causar-se al sistema informàtic de l'usuari (maquinari i programari), o als fitxers o documents emmagatzemats en el mateix, com a conseqüència de:

  • La presència d'un virus en l'ordinador de l'usuari que siga utilitzat per a la connexió als serveis i continguts de l'assetge Web.
  • Un mal funcionament del navegador.
  • De l'ús de versions no actualitzades del mateix