accesskey_mod_conten
Barra separa capçalera de cos

Avís Legal

L'entitat titular de la present pàgina Web és la Mutualitat General de Funcionaris Civils de l'Estat (MUFACE), adscrita al Ministeri de Política Territorial i Funció Pública i amb seu central en el Passeig de Juan XXIII, 26 de Madrid. Aquesta Web és el punt d'accés electrònic de la Mutualitat,  i facilita tant l'accés a la informació que requerisquen els usuaris com a la seu electrònica, tal com preveu l'art. 39 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.

El disseny, l'estructura de navegació així com els continguts, organització i elecció d'enllaços de les pàgines han sigut realitzats per  MUFACE, en col·laboració amb la Secretaria General d'Administració Digital, (Secretaria d'Estat de Funció Pública, MPTFP).

Es prohibeix la reproducció total o parcial dels continguts d'aquesta web sense citar el seu origen o sol·licitar autorització.

La informació i continguts d'aquesta Web no podran ser al·legats en processos contradictoris amb l'Administració Pública, no assumint responsabilitat alguna per les discrepàncies que pogueren existir entre els documents impresos de l'Administració competent i la publicació electrònica d'aquestes pàgines.

El titular de les dades sol·licitades per a altes i tramitacions podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició. Per a exercir el seu dret o recaptar informació sobre aquest aspecte, accedisca ací a l'apartat Protecció de Dades d'aquesta pàgina web.

Exempció de responsabilitat

MUFACE no garanteix la inexistència d'interrupcions o errors en l'accés a la Web o al seu contingut, ni que aquest es trobe actualitzat, si bé es compromet a dur a terme, sempre que no concórreguen causes que ho facen impossible o de difícil execució, i tan aviat tinga notícia dels errors, desconnexions o falta d'actualització en els continguts, totes aquelles labors tendents a esmenar els errors, restablir la comunicació i actualitzar els continguts.

MUFACE no assumeix responsabilitat alguna derivada dels continguts, informacions o serveis enllaçats des del lloc Web, sempre que siguen aliens a la mateixa, ni garanteix l'absència de virus o altres elements en els mateixos que puguen produir alteracions en el sistema informàtic (maquinari i programari), en els documents o els fitxers de l'usuari, excloent qualsevol responsabilitat pels danys de qualsevol classe causats a l'usuari per aquest motiu.

MUFACE tampoc es fa responsable dels errors de seguretat que es puguen produir, ni dels danys que puguen causar-se al sistema informàtic de l'usuari (maquinari i programari), o als fitxers o documents emmagatzemats en el mateix, com a conseqüència de:

  • La presència d'un virus en l'ordinador de l'usuari que siga utilitzat per a la connexió als serveis i continguts de l'assetge Web.
  • Un mal funcionament del navegador.
  • De l'ús de versions no actualitzades del mateix