accesskey_mod_conten
Bar separa corpo da cabeceira

Misión, visión e valores

Misión

Asegurar ao colectivo de mutualistas o acceso ás prestacións sanitarias e farmacéuticas nas mesmas condicións que o resto do Sistema Nacional de Saúde, así como facilitarlles un amplo abanico de prestacións sociais e económicas, coa finalidade de satisfacer as súas necesidades, contando cun equipo humano de calidade na atención ao público, como aceno de identidade.

Visión

Ser un organismo eficaz e eficiente, dentro dun marco de transparencia propio dunha administración moderna, que se distinga como un modelo de excelencia en canto a calidade da xestión, aproveitando as novas tecnoloxías, e que contribúa ao progreso sustentable do sistema sanitario español.

MUFACE aspira a ser recoñecida como un referente de calidade pola súa xestión, a través dos seguintes principios esenciais:

  • Profundar nunha política de alianzas, para afianzar o mutualismo administrativo como un factor de equilibrio territorial e cohesión social.
  • Desenvolver unha política de calidade, para a mellora e ampliación da asistencia sanitaria ao seu colectivo protexido en todos os ámbitos.
  • Potenciar unha axenda de protección social que dea resposta a situacións de necesidade de mutualistas e beneficiarios.
  • Promover a innovación, incorporando as novas tecnoloxías que permitan aos mutualistas o acceso ás súas prestacións de maneira áxil e sinxela, as 24 horas do día, os 365 días do ano.
  • Crear un sistema moderno a través da súa política dos recursos humanos, no que sexa protagonista a xestión do talento, a motivación e a formación das persoas que o integran, logrando un alto grao de cualificación profesional e humana.

Valores

MUFACE ten, entre os seus valores, os seguintes:

Vocación de servizo público.  MUFACE é un organismo público que traballa por e para o seu colectivo de funcionarios e familiares, garantindo a calidade do servizo público que presta, e para iso utiliza os medios máis eficientes, sexan públicos ou privados.

Calidade da xestión. MUFACE, co obxectivo de ofrecer servizos de calidade, traballa na simplificación dos procedementos administrativos, garantindo un servizo máis eficiente, a tempo, responsable, e buscando a mellor percepción das súas mutualistas, a través da mellora continua.

Colaboración con outros axentes. MUFACE, co obxectivo de ofrecer un mellor servizo ao mutualista, lidera a unidade de acción das mutualidades administrativas, mantén unha política de colaboración coas entidades aseguradoras concertadas, e coordínase co resto do Sistema Nacional de Saúde, na contorna do Ministerio de Sanidade, Consumo e Benestar Social e as Comunidades Autónomas. 

Relevancia das persoas. O importante son os nosos mutualistas, activos ou pasivos, e as súas familias. Ese é o norte da nosa andaina. A calidez, cordialidade e respecto no trato son o noso aceno de identidade, e o compromiso coas persoas que prestan servizo na Mutualidade, que son o alicerce, a memoria e o activo máis valioso con que conta o organismo para cumprir coa súa vocación.

Compromiso co persoal da Mutualidade. MUFACE conta cun equipo  humano cunha gran de vocación de servizo público. O bo servizo ao mutualista pasa por unha adecuada xestión dos recursos humanos, cuxas bases son a comunicación, a motivación, o compromiso e o desenvolvemento profesional coas persoas da organización. O traballo en equipo, a capacidade de adaptación aos cambios de maneira positiva e creativa e a mellora das condicións de traballo son principios esenciais da Mutualidade.

Protagonismo das direccións provinciais. A nosa atención directa ao público, o noso contacto humano co mutualista, está nelas. Por iso, e porque aseguran a igualdade da asistencia sanitaria e social no territorio, as direccións provinciais son protagonistas do modelo.

Visibilidade. MUFACE debe comunicar a súa vocación, difundir os servizos que presta, para que o colectivo teña coñecemento deles e poida exercer os seus dereitos, e para que a sociedade coñeza a función social do organismo e o éxito do seu modelo, con máis de catro décadas de historia.