accesskey_mod_conten
Bar separa corpo da cabeceira

Exerza os seus dereitos en relación cos seus datos persoais

O Regulamento Xeral de Protección de Datos recoñece os seguintes dereitos que se describen por parte da AEPD:

Pode exercer os seus dereitos dirixíndose ao responsable do tratamento concreto en cuestión cuxos datos de contacto aparecen no Rexistro de Actividades de Tratamento .

Se o responsable do tratamento non satisfixese a súa petición, pode dirixirse directamente para o exercicio dos seus dereitos á Axencia Española de Protección de Datos  como organismo de control.

En calquera caso sempre poderá obter o asesoramento do Delegado de Protección de Datos  no que respecta a todas as cuestións relativas ao tratamento dos seus datos persoais e ao exercicio dos seus dereitos ao amparo do Regulamento.(UE) 2016/679(Abre en nueva ventana) .