accesskey_mod_conten
Barra separa capçalera de cos

Departament de Prestacions Socials

D. Francisco Lara Rodríguez

 

dpsoc@muface.es

Telf: 912739805

És llicenciat en Dret per la Universitat Complutense de Madrid. Pertany a l'Escala Tècnica de Gestió d'Organismes Autònoms.

Ha prestat serveis en el Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE) com a Cap d'Àrea de Personal i Sots-director General de Recursos i Organització. En 2012 s'incorpora a MUFACE on ha exercit els llocs de Sots-director Adjunt en la Secretaria General i Vocal Assessor en la Unitat de Suport fins al seu nomenament com a Director de el Departament de Prestacions Socials.

Competències

Al Departament de Prestacions Socials li corresponen la següents funcions:

a) La planificació, avaluació i regulació, seguiment i control de les prestacions socials recollides en l'article 14.1 de la Llei 29/1975, de 27 de juny, i altra normativa d'aplicació, a exclusió de les atribuïdes al Departament de Prestacions Sanitàries, així com de les prestacions corresponents a les Mutualitats integrades al Fondo Especial.

b) La gestió, administració i proposta de resolució de les prestacions indicades en el paràgraf a) d'aquest article, en els casos en els quals aquestes competències no hagin estat delegades per la Direcció general en els serveis perifèrics.