accesskey_mod_conten
Barra separa capçalera de cos

Departament de Prestacions Socials

Sra. Leticia Martínez Pulgar

dpsoc@muface.es

 

És llicenciada en Dret per la Universitat Autònoma de Madrid, Màster en Govern i Administració Pública per la Universitat Complutense de Madrid i Programa de Lideratge per a la Gestió Pública en el IESE. Pertany al Cos Superior de Tècnics de l'Administració de la Seguretat Social.

Ha treballat com a Cap d'Àrea d'Ordenació Normativa en Classes Passives, en la Direcció general de Costos de Personal i Pensions Públiques, en l'elaboració de projectes normatius de Classes Passives de l'Estat. Amb anterioritat ha exercit llocs en altres Ministeris, com a Coordinadora de la Unitat de Suport en la Direcció general de Família i Infància del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat o, Cap d'Àrea d'Atenció al Ciutadà en el Ministeri de Justícia o Directora d'un Centre d'Atenció i Informació de la Seguretat Social en la Direcció Provincial de l'INSS de Madrid.

Es va incorporar a Muface al febrer de 2018, com a Coordinadora del Departament de Prestacions Socials.

Competències

Al Departament de Prestacions Socials li corresponen la següents funcions:

a) La planificació, avaluació i regulació, seguiment i control de les prestacions socials recollides en l'article 14.1 de la Llei 29/1975, de 27 de juny, i altra normativa d'aplicació, amb exclusió de les atribuïdes al Departament de Prestacions Sanitàries, així com de les prestacions corresponents a les Mutualitats integrades al Fons Especial.

b) La gestió, administració i proposta de resolució de les prestacions indicades en el paràgraf a) d'aquest article, en els casos en els quals aquestes competències no hagin estat delegades per la Direcció general en els serveis perifèrics.