accesskey_mod_conten
Barra separa capçalera de cos

Departament de Gestió Econòmica i Financera

Sr. Rubén Baz Vicente

dgef@muface.es

Telèfon: 912739803

És Llicenciat en Dret (Universitat de Salamanca), Màster en Direcció Pública i Lideratge Institucional (Universitat de Vigo) i graduat als Programes Executius de Lideratge Públic del IE Business School i en Governança del Sector Públic d'ESADE. Funcionari de carrera del Cos de Gestió de l'Administració Civil de l'Estat (actualment en excedència) i de l'Escala Tècnica de Gestió d'Organismes Autònoms.

Ha exercit, entre altres, els següents llocs: Secretari General Adjunt de la Mutualitat General de Funcionaris Civils de l'Estat (MUFACE). En el Ministeri de Justícia ha estat Sots-director Adjunt de Contractació i Serveis i Sots-director General de Nacionalitat i Estat Civil.  Així mateix, ha exercit el lloc de Vocal-Assessor en el Gabinet Tècnic de la Sots-secretària del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat i el de Director de la Unitat de Coordinació de l'OA Servei Espanyol per a la Internacionalització de l'Educació (SEPIE). La seva incorporació  a MUFACE com a Director del Departament de Gestió Econòmica i Financera  va ser al març de 2018.

Competències

Al Departament de Gestió Econòmica i Financera li corresponen les següents funcions:

a) L'elaboració del pressupost de l'organisme, el seguiment i anàlisi de l'evolució dels seus estats d'ingressos i despeses i la tramitació de les modificacions pressupostàries.

b) La gestió i control dels diferents recursos econòmics i de les despeses i pagaments, tant els de acció social com de funcionament intern, així com l'exercici de l'activitat contractual administrativa.

c) El desenvolupament de l'organització de la comptabilitat de conformitat amb les normes comptables, mitjançant l'establiment dels adequats mètodes i procediments.