accesskey_mod_conten
Barra separa capçalera de cos

Departament de Gestió Econòmica i Financera

Vacant

 

dgef@muface.es

 

Competències

Al Departament de Gestió Econòmica i Financera li corresponen les següents funcions:

a) L'elaboració del pressupost de l'organisme, el seguiment i anàlisi de l'evolució dels seus estats d'ingressos i despeses i la tramitació de les modificacions pressupostàries.

b) La gestió i control dels diferents recursos econòmics i de les despeses i pagaments, tant els de acció social com de funcionament intern, així com l'exercici de l'activitat contractual administrativa.

c) El desenvolupament de l'organització de la comptabilitat de conformitat amb les normes comptables, mitjançant l'establiment dels adequats mètodes i procediments.