accesskey_mod_conten
Barra separa capçalera de cos

Prestacions per Material Ortoprotètic

Tipus de prestació

Prestacions Complementàries

De què es tracta?

Prestació complementària de l'assistència sanitària destinada als mutualistes i altres beneficiaris que precisin la utilització de determinats productes sanitaris d'ús extern relacionats al Catàleg General de Material Ortoprotètic.

La prestació ortoprotètica comprèn:

  • Pròtesis externes (productes sanitaris que requereixen una elaboració i/o adaptació individualitzada i que, dirigides a substituir un òrgan o part d'ell, no precisen la implantació quirúrgica en el pacient).
  • Cadires de rodes (vehicles individuals per afavorir el trasllat de persones que han perdut, total o parcialment i de forma permanent, la capacitat de deambulación i que siguin adequats al seu grau d'invalidesa).
  • Ortesis (productes sanitaris d'ús extern no implantables que, adaptats individualment al pacient, es destinen a modificar les condicions estructurals o funcionals del sistema neuromuscular o de l'esquelet).
  • Pròtesis Especials (aquelles que, no corresponent per les seves característiques a cap dels apartats anteriors, es troben incloses al Catàleg General de Material Ortoprotètic).

Quantia

Determinada en l'Annex I (Catàleg General de Material Ortoprotètic) de l'Ordre APU/2245/2005, de 30 de juny.

Beneficiari

Els mutualistes en alta o situació assimilada i els seus beneficiaris.

Termini de presentació

El dret al reconeixement d'aquestes prestacions prescriurà als cinc anys, a partir de la data de la factura d'adquisició del material ortoprotètic. La prescripció s'interromprà, a més de per la reclamació davant la Mutualitat General, per les causes ordinàries establertes en l'article 1973 del Codi Civil.

Lloc de presentació

Documentació

Normativa

Ordre APU/2245/2005, de 30 de juny , per la qual es regulen les prestacions complementàries de l'assistència sanitària en la MUFACE i s'estableix el procediment de finançament de bombes portàtils d'infusió subcutània contínua d'insulina.

ET POT INTERESSAR
Pròtesi (PMF)