accesskey_mod_conten
Bar goiburua gorputza bereizten

Material ortoprotesikorako prestazioa

Prestazio motak

Prestazio osagarriak

Zer dira?

Osasun laguntzaren prestazio osagarria den mutualistentzat eta bestelako onuradunentzat, baldin eta entitate jakin dute osasun-laguntza, osasun-produktuak erabiltzeak jakin behar duten erabilera orokorreko Materiala kanpoko Orto-protésico katalogoan. aukeratu dituzten Mutualisten Osasun zerbitzu publikoa eta osasun zerbitzuaren onuradunek eskatu behar den edo prestazioa INGESA, Ceuta eta melillaren kasuan, ezarritako baldintzetan eta erabiltzaileentzako prozedura bidez alegia. - Gehieneko zenbatekoa berdina da kasu guztietan.

Prestazio ortoprotesikoak hauek hartzen ditu barnean:

Kanpo-protesiak (elaborazio edo egokitzapen indibiduala behar duten produktu sanitarioak, organo bat edo organo zati bat ordezkatzeko inplantazio kirurgikorik behar izan gabe).
Gurpil-aulkiak (mugitzeko gaitasuna osorik edo zati batean eta betirako galdu duten pertsonen mugikortasuna errazteko ibilgailu indibidualak, haien baliaezintasunera egokituta).
Ortesia (inplantatzekoak ez diren eta pazientearen beharretara indibidualki egokitutako kanpo-erabilerako produktu sanitarioak, sistema neuromuskularraren edo eskeletoaren egitura- eta funtzio-baldintzak aldatzea xede dutenak).
Protesi bereziak (beren ezaugarriak direla kausa, aurreko apartatuekin bat etorri ez, baina Material Ortroprotesikoaren Katalogo Orokorrean ageri direnak).

Zenbatekoa

APU/2245/2005 Agindua, ekainaren 30ekoa, I. eranskina (Material Ortoprotesikoaren Katalogo Orokorra).

Onuraduna

Altan edo altaren pareko egoeran dauden mutualistak eta onuradunak.

Aurkezteko epea

Prestazio horiek aitortzeko eskubideak material ortoprotesikoa eskuratzeko fakturaren datatik bost urtera preskribatuko du. Preskripzioa eten egingo da Kode Zibilaren 1973. artikuluan ezarritako ohiko kausak edo mutualitate orokorrean egindako erreklamazioren bat direla medio.

Aurkezteko tokia

Dokumentazioa

Medikuaren preskripzioa ereduak:

 

Araudia

2245 APU/aginduaren i. eranskina (2005eko ekainaren 30eko araupetzen dituena, eta MUFACEKO osasun laguntzaren prestazio osagarriak finantzatzeko bidea izango da intsulina larruazal azpitik ponpa eramangarriak etengabeko infusio, abenduaren 26ko erabakiaren 2019 emandako idazkeraren arabera, Estatuko Funtzionario Zibilei (mutualitate orokorrarena, zeinaren bidez aldatzen baitira i., ii. eta iii. eranskinetako 2245 APU// agindua, 2005eko ekainaren 30ean.

INTERESGARRIA
Pr tesiak (FAQ) protesiak