accesskey_mod_conten
Bar goiburua gorputza bereizten

Material ortoprotesikorako prestazioa

Prestazio motak

Prestazio osagarriak

Zer dira?

Asistentzia sanitarioa osatzen duen prestazioa, Material Ortoprotesikoaren Katalogo Orokorrean zerrendatutako kanpo-erabilerako produktu jakin batzuen erabilera beharrezkoa duten mutualistentzat eta gainerako onuradunentzat.

Prestazio ortoprotesikoak hauek hartzen ditu barnean:

Kanpo-protesiak (elaborazio edo egokitzapen indibiduala behar duten produktu sanitarioak, organo bat edo organo zati bat ordezkatzeko inplantazio kirurgikorik behar izan gabe).
Gurpil-aulkiak (mugitzeko gaitasuna osorik edo zati batean eta betirako galdu duten pertsonen mugikortasuna errazteko ibilgailu indibidualak, haien baliaezintasunera egokituta).
Ortesia (inplantatzekoak ez diren eta pazientearen beharretara indibidualki egokitutako kanpo-erabilerako produktu sanitarioak, sistema neuromuskularraren edo eskeletoaren egitura- eta funtzio-baldintzak aldatzea xede dutenak).
Protesi bereziak (beren ezaugarriak direla kausa, aurreko apartatuekin bat etorri ez, baina Material Ortroprotesikoaren Katalogo Orokorrean ageri direnak).

Zenbatekoa

APU/2245/2005 Agindua, ekainaren 30ekoa, I. eranskina (Material Ortoprotesikoaren Katalogo Orokorra).

Onuraduna

Altan edo altaren pareko egoeran dauden mutualistak eta onuradunak.

Aurkezteko epea

Prestazio horiek aitortzeko eskubideak material ortoprotesikoa eskuratzeko fakturaren datatik bost urtera preskribatuko du. Preskripzioa eten egingo da Kode Zibilaren 1973. artikuluan ezarritako ohiko kausak edo mutualitate orokorrean egindako erreklamazioren bat direla medio.

Aurkezteko tokia

Dokumentazioa

 Eskabide-eredua    COMP_ORTOPROTESICA_DPSA_17_A_EU.pdf(Abre en nueva ventana)   (erantsi beharreko dokumentazioa eskaera egiteko inprimakian adierazten da)

Araudia

APU/2245/2005 Agindua, ekainaren 30ekoa,  MUFACEko asistentzia sanitarioaren prestazio osagarriak arautzekoa eta larruazalpeko etengabeko intsulina-infusioko ponpa eramangarrien finantzaketa-prozedura ezartzekoa.

INTERESGARRIA
Pr tesiak (FAQ) protesiak