accesskey_mod_conten
Bar goiburua gorputza bereizten

Mutualistak

Nor izan daitezke MUFACEko mutualistak.

Nor izan daitezke MUFACEko mutualistak

Administrazio Mutualismoaren aplikazio-arlo barruan honako hauek sartzen dira: Estatuko Administrazio Zibilaren karrerako funtzionarioak, praktiketan dauden  Administrazio horretako Kidegoetan sartu nahi duten funtzionarioak eta egoera hori eskura daitezkeen funtzionarioak izaera bereziko arauak ezarritako aukerarako eskubideaz erabiltzearen arabera.

Aitzitik, orokorrean, Administrazio Mutualismotik kanpo geratuko dira honako hauek:  beste Herri Administrazioen berezko Kidego eta Eskaletako funtzionarioak (Toki Administraziokoak, Autonomikokoak, Segurtasun Gizartekoak, Administrazio militarrekoak edo Justiziako Administraziokoak), bai eta Autonomia Erakundeetako berezko Eskaletako funtzionarioak eta Unibertsitateko administrazio-langileak eta berezko zerbitzukoak.

 

Derrigorrezko mutualistak

Derrigorrezko mutualistak

Derrigorrezko mutualistak dira Estatuko Administrazio Zibileko karrerako funtzionarioak eta praktiketan dauden  Administrazio horretako Kidegoetan sartu nahi duten funtzionarioak.

Administrazio Mutualismoko Erregimenera hasierako sartzea derrigorrezkoa, bakarra era iraunkorra da (aldaketak eta baxak izan ezik) karguaz jabetu den unetik edo, bestela, praktikak egiteko aldia hasi denetik.

Administrazio Mutualismoaren afiliatuko izaera dagokion afiliazio-agiriaz egiaztatzen da. Bertan mutualista dela ziurtatzeko behar diren funtzionarioaren datu pertsonalak, bai eta afiliazio-zenbakia ere adieraziko dira.

Aipatutako funtzionarioak derrigorrezko mutualistak izaten jarraituko dira kasu hauetan: zerbitzu berezietarako administrazio-egoeretara aldatzen direnean (Espainia kidea den Europar Batasuneko edo beste nazioarteko erakundeetako administrazioko langile gisa zerbitzuak ematen hastegatiko baxa edo alta-etendurako kasuetan salbu), beste herri administrazio batzuetan zerbitzuak ematen direnean, senitartekoak zaintzeko eszedentzia dutenean, genero-indarkeria edo indarkeria terrorista jasotzen dutenean eta jardunean behin-behineko etendura edo irmoa dutenean.

Aitzitik, derrigorrezko mutualistek baxa jasoko dute borondatezko eszedentzian edozein modalitatetan daudenean, bai eta izaera hori galdu duten funtzionarioek ere, arrazoia edozein delarik ere (aukeratzeko eskubideaz erabiltzeko kasuetan izan ezik).

2010eko abenduaren 31tik aurrera sartu diren Estatuko funtzionario zibilek Administrazio Mutualismoko Erregimenean kokapena mantentzen dute, MUFACEko mutualistatzat jota, pentsioen eraginetarako Gizarte Segurtasunaren Erregimen Orokorrean kokatuta egoteari kalerik egin gabe (eta ez Klase Pasiboetan).

 

Erretirodunak

Erretirodunak

Halaber, derrigorrezko mutualistak dira Administrazio Mutualismoari lotutako administrazio kidegoan erretiratutzat jotzen diren funtzionarioak, honako baldintza hauek betetzen badituzte:

  1. Derrigorrezko mutualistako izaeran alta ekartzen duen administrazio egoeratik eratorriak izatea (zerbitzu aktiboa, zerbitzu bereziak eta parekoak).
  2. Alta mantentzea borondatezko mutualista gisa.
  3. MUFACEko aplikazio-arloan sartutako funtzionarioak izateagatik sortutako Klase Pasiboetako Erregimenaren pentsioa jasotzea. 2011ko urtarrilaren 1.tik aurrera sarbide berriko funtzionarioen kasuan, jasotako pentsioa Gizarte Segurantzaren Erregimen Orokorrekoa izango da.

 

Derrigorrezko mutualitak aukeratzeko eskubidearen arabera

Derrigorrezko mutualistak aukeratzeko eskubidearen arabera

Derrigorrezko mutualistako izaera manten dezakete Autonomia Erakundeetako Eskaletan sartzen diren funtzionario zibilek, barne-igoerako prozedura gainditu eta gero, betiere karguaz jabetu eta 15 eguneko epean zentzu horretan eskubidea erabiltzen badute.

Halaber, derrigorrezko mutualista izaera manten dezakete destinoko Autonomia Erkidegoko berezko eskaletan edo kidegoetan sartzen diren funtzionario zibil transferituek, barne-igoerako prozedura gainditu eta gero, betiere karguaz jabetu eta 15 eguneko epean zentzu horretan eskubidea erabiltzen badute.

Beste aldetik, Irakaskuntza Bateratuen Ikastetxeetako (lehengo Unibertsitate Laboraletako) irakasleen kidegoetako eta Lanbide-heziketako Ikastetxeetako (AISS), funtzionarioak, hezkuntza eraketako zenbait xedapenek ezarritako irakaskuntza-funtzionarioen eskaletan edo kidegoetan denboraren poderioz sartu egin diren horiek, haien jatorrizko Gizarte Segurantzaren Erregimen Orokorrean sartuta izatea mantenduz, derrigorrezko mutualistako izaeran sartuko dira, borondatezko erretiroa eskatzeko unean Estatuko Klase Pasiboetako Erregimenean sartu nahi badute.

 

Mutualista boluntarioak

Mutualista boluntarioak

Borondatezko eszedentziara igaro, funtzionarioko izaera galdu edo europar erakundeetara eskubide pasiboak transferitu direla-eta baxa izango duten derrigorrezko mutualistek, nahi izanez gero, alta manten dezakete borondatezko mutualista gisa, betiere aukera hori hilabeteko epean eskatzen badute eta funtzionarioari eta Estatuari dagozkien kuotak bere gain hartu eta ordainduko dituztela hitzematen badute.

Epe horretan eskatu ezean eta baxa gertatu eta gero, ezin da borondatezko mutualistako izaera berreskuratu.

 

Mutualista izatea berreskuratzea

Borondatezko baja, eta mutualista mutualista, derrigorrezko izaera dute, mutualista edo antzeko egoera horretan zerbitzu aktiboan reingresan irudian. irudian, jubilatu edo aitortu badira, araudian ezarritako baldintzak betetzen badituzte, mutualitateak.

Araudia

Ekainaren 23ko 4/2000 Legegintzako Errege Dekretuaren 3., 7. eta 9. artikuluak, non Estatuko funtzionario zibilen buruzko Gizarte Segurantzaren Lege Orokorra ren testu bateratua onartzen den.
Martxoaren 28ko 375/2003 Errege Dekretuaren 6.tik 14.rako artikuluak, non  Administrazio Mutualismoko Araudi Orokorra onartzen den.

 

Mutualisten afiliazioa, Aldaketak eta Baxa eskatzeko inprimakia. (750  KB)Icono pdf