accesskey_mod_conten
Bar goiburua gorputza bereizten

Afiliaziorako inprimakiak eta prozedurak

Langileen organoek gauzatu behar dute ofizioz MUFACEren aurreko afiliazioa, hala ere, interesdunek berek mutualitatearen aurrean zuzenean susta dezakete beren afiliazioa, alta edo baja. Administrazio-egoeraren aldaketak ere jakinarazi behar dituzte, edo erretiro-egoerara igaro direla.

Halaber, mutualistek beren onuradunen egoera pertsonala aldatu den jakinarazteko betebeharra ere badute, betiere aldaketak mutualitatearekiko harremanari eragiten badio.

Prozedura horiek guztiak hilabeteren buruan ebatzi behar dira, eta onartutzat jotzea dakar administrazioaren isiltasunak.

AURKEZTEKO TOKIAK

* Egoitza Elektronikoa ren bitartez egin daitezke izapideak, eguneko 24 orduetan, urteko egun guztietan, inora joan beharrik gabe. Gaur egun, honako zerbitzu hauek daude eskuragarri egoitza elektronikoaren bitartez:

- Datuak eguneratzea , onuradunen NANa ematea barne , 14 urte betetzen dituztenean.

-Onuradunen alta
- Onuradunen baja , bai eta haien ondorengo berraktibazioa ere.
- Erakunde sanitarioa aldatzea .
- Ziurtagiria eta afiliazio-txartela emateko eskaerak.

NAN elektronikoa, ziurtagiri elektronikoa, Cl@ve iraunkorra edo Cl@ve PINa eduki behar da, edo, zenbait kasutan, erabiltzailea eta pasahitza emanez egin daiteke erregistroa. Hala ere, kontuan hartu behar da gaur egun erabiltzailea eta pasahitza adieraziz egiten diren prozedurak Cl@vera aldatuko direla hilabete gutxi batzuen buruan, identifikazio orokorreko plataforma bilakatuko baita. Horregatik, ziurtagiri digitalik edo NAN elektronikorik ez duten erabiltzaile guztiek Cl@ven erregistratu beharra izango dute.

Cl@veri esker administrazio publikoen prestazio jakin batzuetara eta beste zerbitzu askotara jotzeko aukera izango duzu, bestelako txartel edo softwarerik erabili beharrik gabe. Erregistroa aurrez aurre edo telematikoki egin daiteke. Cl@ven izena eman nahi baduzu, Cl@veren erregistroa egiten duen Mufaceren bulegoetako batera joan zaitezke. 

* * Izapide horiek egin ahal izango dituzu, halaber, gure bulegoetara jendearen arretarako ordutegian etorriz (hitzordua eskatuta), ohiko postaz edo urriaren 1eko 39/2015 Legearen 16.4 artikuluan jasotako erregistroetan. 

ESKABIDE-ORRIAK

Izapiderik ohikoenak ondoren adierazitako inprimakiekin egiten dira:

Mutualistaren afiliazioa, alta, baja emateko edo datuak aldatzeko inprimakia  

Inprimaki hau erabili behar da MUFACEko afiliazioa edo alta eskatzeko nahitaezko edo borondatezko mutualista bezala, bai eta egoera pertsonalak edo profesionalak aldatu direla jakinarazteko ere, horiek mutualista gisa baja ekarri edo ez.

Nahi den erakunde medikoa aukeratzeko ere erabil daiteke.

Aukeratzeko eskubidea erabilita, mutualistaren alta atxikitzeko eskatzeko erabili behar da inprimaki hau . Erakunde autonomoen administrazio-eskaletara edo transferentziako autonomia-erkidegoko administrazioaren kidego eta eskaletarako barne-sustapenen kasuetarako ezarrita dago aukera-eskabide hori.

Onuradunen alta, baja emateko eta datuak aldatzeko inprimakia 

Onuradunen alta edo baja eskatzeko erabili behar da inprimaki hau, bai eta haien egoera pertsonalak aldatu direla jakinarazteko ere, horiek onuradun gisa baja ekarri edo ez.

Mutualista hiltzen bada edo dibortziatu, legez banandu edo ezkontza-deuseztasuna izanez gero ere erabiliko da, onuradunari bere afiliazio-txartela egiteko, mutualistarenaz kanpo.

 

Osasun-laguntza ematen duen erakundea aldatzeko inprimakiak  

Aukeratutako erakunde medikoa aldatzea eskatzeko erabiliko da inprimaki hau, hala aldaketa arrunta egiteko aldietan (urtarrilean eta ekainean, gaur egun), nola ezohiko aldaketei dagokienez (arrazoi medikoak edo ospitalekoak, destino-probintzia aldatzea, etab.).