accesskey_mod_conten
Bar goiburua gorputza bereizten

Lanerako aldi baterako ezintasuneko sorospena

Prestazio-mota

Ezgaitasuna

Zertan datza?

Aldi baterako ezintasuneko sorospena prestazio bat da, eta helburutzat du konpentsatzea mutualistaren ordainsari-murrizketa, aldi baterako ezintasun-egoerako 91. egunetik aurrera jasaten duena, zerbitzuak zer organismotan ematen dituen, organismo horrek ordainsari osagarriak ordaintzeari uzten dionean. ABEren egoera pertsonaleko organoak deklaratzen du, kausa horrengatik lizentzia emanda. Horretarako, MUFACEren asistentzia sanitarioa egiaztatzen duten gaixotasun-parteetan oinarritzen da.

Zenbatekoa

KALKULA EZAZU ZURE LAGUNTZA

Aldi baterako ezintasun-egoeretan, funtzionarioek eskubide ekonomiko hauek dituzte:

- Lehenengo 90 egunetan, indarreko araudian ezarritako ordainsariak (informazio gehiago nahi izanez gero, unitate ordaintzailera jo dezakete).
- 91. egunetik aurrera:

       oinarrizko ordainsariak eta, halakorik bada, semea edo alaba kargura izateagatiko prestazioa, unitate ordaintzailearen eskutik.
       Sorospena aldi baterako ezintasunagatik, MUFACEren kontura.

Sorospenaren zenbatekoa finkoa eta aldaezina da, harik eta amaitzen den arte; zehazki, bi kopuruotan handiena izango da:

- Sortutako ordainsari oinarrizkoen ehuneko laurogei (soldata, hirurtekoak eta, hala dagokionean, gradua barne) gehi aparteko ordainsari baten seiren bat, lizentzia-aldiko hirugarren hilabeteari dagokiona.
- Lizentzia-aldiko hirugarren* hilabetean sortutako ordainsari osagarrien ehuneko hirurogeita hamabost.

Era horretan kalkulatutako sorospenaren zenbatekoa, guztira, ezingo da izan lizentzia-aldiko hirugarren hilabeteari dagozkion ordainsari osagarrien guztizkoa baino handiagoa.

Sorospenaren zenbatekoa handiagoa balitz, soberakoa kenduko litzateke.

Aldi baterako ezintasunerako sorospena emateko, onuradunak beteta eduki beharko sei hilabeteko kotizazio-aldia MUFACEn, salbu eta lan-gaixotasunaren edo zerbitzu egintzako istripuaren edo zerbitzu-egintzaren ondoriozko istripuaren kasuan.

Sorospena arrazoi hauengatik azkenduko da, besteak beste:

- Gaixotasun-lizentzia amaitzea.
- Erretiro-deklarazioa.
- Heriotza.
- Gehieneko epea igarotzea: 24 hilabete.

 

Onuraduna

Baja medikoko partea eman zaion funtzionarioa, funtzio publikoak normaltasunez egitea eragozten dion gaixotasunagatik edo istripuagatik lizentziak lortu dituena, eta MUFACEn asistentzia sanitarioa jasotzen duena.

Aurkezteko epea

Aldi baterako ezintasun-egoerako lehen hiru hilabeteak igarota eskatu ahal izango zaio sorospena MUFACEri.

Aurkezteko lekua

Por favor, consulte la versión en castellano, estamos traducendo este apartado. Gracias.

Dokumentazioa

Eskabide-eredua

145. eredua - Datuak komunikatzea ordaintzaileari

Ordaintzaileari inguruabar pertsonalak edo haien aldaketak komunikatzen ez bazaizkio, dagokion atxikipen-tasa aplikatuko da, inguruabar horiek kontuan hartu gabe (Pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren Erregelamenduaren 88.2 artikulua)

 

Pertsonal-unitateei zuzendutako informazioa

Esteka hauen bidez eskura daitezke MUFACEk proposatutako ordainsari-egiaztagiria eta hura betetzeko jarraibideak.

Ordainsari-egiaztagiriaren eredua

Ordainsari-egiaztagiria betetzeko jarraibideak

Eskaera eredua (497  KB)Icono pdf

Datuak ordaintzaileari komunikatzeko inprimakia -145 eredua: (257  KB)Icono pdf

 

 

Ordainsari-egiaztagiriaren eredua(Abre en nueva ventana)

Modelo de certificado de retribuciones (943  KB)Icono pdf

Soldaten ziurtagiria betetzeko jarraibideak (110  KB)Icono pdf

Araudia

PRE/1744/2010 Agindua, ekainaren 30ekoa, zeinaren bidez arautzen baita egoera hauen aitortza-, kontrol- eta jarraipen-prozedura Estatuko funtzionario zibilen Gizarte Segurantzako araubide berezian: aldi baterako ezintasuna, haurdunaldiko arriskua eta eradoskitzaro naturaleko arriskua.

 

Ebazpena, 2019ko apirilaren 1ekoa, ekainaren 30eko PRE/1744/2010 Aginduko prozeduretan izapidetze elektronikoa ezarri, eta agindu horretan aurreikusitako ereduak eguneratzekoa.

 

Eskabide elektronikoa

http: / / / sede.muface.gob.es (Abre en nueva ventana)