accesskey_mod_conten
Bar goiburua gorputza bereizten

Hortzetarako prestazioak

Prestazio motak

Prestazio osagarriak

Zer dira?

Asistentzia sanitarioaren prestazio osagarria da: laguntza ekonomiko barematuak, protesi eta odontologia-lan jakin batzuen gastuei aurre egiteko.

Hortzetarako prestazioak kontzeptu hauek barne hartzen ditu:

 • Hortzeria osoa (goikoa eta behekoa)
  Goiko edo beheko hortzeria
  Pieza, zorroa edo koroa (bakoitza)
  Enpastea, obturazioa edo berreraiketa (bakoitza)
  Endodontzia
  Inplante osteointegratua
  Ortodontzia-tratamendua

Eskuratzeko araubidea eta baldintzak

MUFACEren eta asistentzia sanitarioko aseguru-erakundeen arteko itunen barruko tratamendu odontologikoek ezingo dituzte ekarri prestazio honetako laguntzak.

Prestaziotik kanpo geratzen dira behin-behineko zorro, koroa edo pieza, hortzeria eta enpasteak, baita aldi baterako hortzeria konpontzeko edozein tratamendu ere.

Faktura hau aurkeztu behar da eskariarekin batera: tratamendua egin duen odontologo, estomatologo edo aurpegi-masailetako kirurgialariarena, edo, hala badagokio, protesia edo ortodontzia-aparatua egin duen hortz-protesigilearena. Hortz-protesigilearen faktura ekarriz gero, tratamendua egin duen espezialistaren txostena edo faktura ere erantsi beharko da.

Fakturak, baliozkoa izateko, legezko eta arauzko betekizun guztiak bete beharko ditu. Fakturan jaso beharko dira prezioen eta kontzeptuen xehetasunak eta ordaindu izanaren froga, edo, hala badagokio, ordainagiria erantsi. Era berean, zerbitzua BEZetik salbuetsita dagoela aipatu beharko da.

Ortodontzien eta hortzetako protesien tratamendurako laguntzek barnean hartzen dituzte beharrezkoak diren inplante-jarduketa klinikoak eta kasuan kasuko protesiaren edo ortodontzia-gailuaren kostua.

Endodontziarako laguntzak barnan hartzen ditu enpasteak, obturazioak eta tratatutako piezaren berreraiketak, ordainagirian berariaz banakatuta egon ez arren.

Inplante osteointegratuei dagokienez, onuradun bakoitzak gehienez hamabi inplantetarako jaso dezake laguntza, eta, beraz, hamabi inplantetarako laguntza aitortu zaien onuradunek ezingo dute beste prestaziorik jaso kontzeptu horregatik. Laguntza hori piezetarako laguntzarekin batera daiteke, betiere pieza horiek ez badira behin-behinekoak.

Ortodontzia-tratamendua 18 urte bete baino lehen hasitako kasuetan emango da, aldi bakar batez eta tratamendu bakar baterako. Fakturaren datan onuradunak 18 urte beteta baditu, txostenean tratamenduaren hasiera-data zehaztu beharko da.

Onuradun eta urte natural bakoitzeko, hamabi laguntza eman ahalko dira gehienez pieza-, enpaste- eta endodontzia-prestazio bakoitzeko.

.

Zenbatekoa

Anexo II de la Orden APU 2245/2005, de 30 de junio,

Hortz prestazioak Zenbatekoak a
Hortzeria  osoa (goikoa eta behekoa) 200
Goiko edo beheko hortzeria 100
Pieza, zorroa edo koroa (bakoitza) 20
Enpastea, obturazioa edo berreraiketa (bakoitza) 10
Inplante osteointegratua 60
Ortodontzia-tratamendua 250
Endodontzia 20

Onuraduna

Altan edo altaren pareko egoeran dauden mutualistak eta onuradunak.

Aurkezteko epea

Prestazio horiek aitortzeko eskubideak ordainagiriaren datatik bost urtera preskribatuko du. Preskripzioa eten egingo da Kode Zibilaren 1973. artikuluan ezarritako ohiko kausak edo mutualitate orokorrean egindako erreklamazioren bat direla medio.

Aurkezteko lekua

 • 2019ko martxoaren 1etik aurrera, aktibo dauden nahitaezko mutualistek hortzetarako eta begietarako prestazioei buruzko eskaerak aurkezteko, prozesu elektroniko hauek erabili beharko dituzte gure egoitzan https://sede.muface.gob.es. Hortzetarako prestazioen eskabidea eta Begietarako prestazioen eskabidea. Horretarako, ziurtagiri digitala, NAN elektronikoa edo CL@ve identifikazioa beharko dira. Cl@ve-identifikazioa nabarmendu nahi dugu, Mufacerekin edo beste administrazio edo erakunde batzuekin komunikatzeko aukera eskaintzen baitu, txartel edo software gehigarririk gabe. Erregistratu ahal izateko,   ezagutu zerbitzu hau eskaintzen duten MUFACEren bulegoak, edo sartu hemen.
 • Erretiratutako mutualistek, norberaren izeneko onuradunek edo borondatezko mutualistek, hala nahi badute, bide elektronikoz aurkez ditzakete hortzetarako eta begietarako prestazioen eskaerak, bai eta paperean ere, inprimaki ofizialarekin, urte natural bakoitzeko martxoko, maiatzean eta urriko egun baliodunetan zehar, gure bulegoetan,  posta arruntez edo urriaren 1eko 39/2015 Legearen 16.4 artikuluko erregistroen bitartez. Eskabide-eredua .

 • Salbuespen gisa, mutualistek, gertaera eragileen datak eskubidearen preskripzioa badakar 2019ko martxoaren 1aren eta abenduaren 31ren bitartean, aurreko atalean aipatutako bideen bitartez aurkeztu ahal izango dituzte eskaerak, baina betiere preskripzio hori gertatu ez bada Mutualismo administratiboaren Erregelamendu Orokorraren 375/2003 Errege Dekretuaren 53.1 artikuluak ezarritako bost urteko epea igarotzeagatik.

 • ADVERTENCIA SOBRE SUBSANACIONES UNA VEZ LEVANTADA LA SUSPENSIÓN DE PLAZOS EL 1 DE JUNIO DE 2020. Vea por favor la versión en castellano, disculpe las molestias.

Paper inprimatua

Eredu normalizatua(Abre en nueva ventana) eskaera presentzialen kasuan, erregistroen bidez edo postaz (16.4 artikuluak 39/2015 legea, urriaren 1, eta horren bidez marzio octubre.Solo aurkez daitezke.

Araudia

APU/2245/2005 Agindua, ekainaren 30ekoa(Abre en nueva ventana)  MUFACEko asistentzia sanitarioaren prestazio osagarriak arautzekoa eta larruazalpeko etengabeko intsulina-infusioko ponpa eramangarrien finantzaketa-prozedura ezartzekoa. II., III. eta IV. eranskinak eguneratu dizkio 2019ko otsailaren 19ko Ebazpenak eta Abenduaren 26ko erabakiaren 2019) Estatuko Funtzionario Zibilen Mutualitatearenak.