accesskey_mod_conten
Bar goiburua gorputza bereizten

Babes soziosanitarioko laguntzak

Programa soziosanitarioak

MUFACEk urtero egiten du programa soziosanitarioetarako deialdia, adinekoei, desgaitasunen bat duten pertsonei, droga-mendekoei, gaixotasun psikiatriko kronikoren bat dutenei eta beste behar batzuk dituzten pertsonei arreta emateko.

Urteroko deialdiak ezartzen du zer baldintza bete behar den laguntzak eskuratu ahal izateko.

Hauek dira indarrean dauden programak:

https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/11/pdfs/BOE-A-2019-5465.pdf

2019ko apirilaren 11n argitaratu zen BOEn  2019ko apirilaren 9ko Ebazpena, Estatuko Administrazio Zibileko Funtzionarioen Mutualitatearena (MUFACE), 2019an babes soziosanitarioko laguntzak emateko deialdia egiten duena.

Laguntza horietako eskariak aurkezteko epea 2019ko urtarrilaren 1etik abenduaren 31ra bitartekoa da, biak barne.