accesskey_mod_conten
Barra separa capçalera de cos

Ajudes per a l'atenció a persones drogodependents

Tipus de prestació

Ajudes de protecció sociosanitària

Que es tracta?

Són ajudes per a tractaments a persones drogodependents que es realitzin en un centre especialitzat o mitjançant un terapeuta individual especialitzat.

Queden exceptuats de les ajudes el tractament del tabaquisme i aquells períodes en els quals únicament es duguin a terme processos de desintoxicació o de tractament amb agonistes, així com aquells altres que, segons el parer de MUFACE, no corresponguin a les finalitats d'aquestes ajudes.

Quantia

La quantia máxima de l'ajuda serà de 220,26 euros/mes.

Beneficiari

Aquells mutualistes o, si escau, els beneficiaris de MUFACE que precisin un tractament integral de la seva drogodependència dirigit a la rehabilitació i a la reinserció sociolaboral, prescrit per psicòleg o facultatiu que sigui responsable de la seva assistència.

Termini de presentació

Les sol·licituds poden presentar-se fins al 31 de desembre de 2021, inclusivament.

Lloc de presentació

  • En  Les nostres Oficines de MUFACE, sempre amb cita prèvia,   o en qualsevol dels registres previstos en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.També per correu postal
  • També pot presentar a MUFACE aquesta sol·licitud a través del Registre Electrònic Comú (REC) de l'Administració General de l'Estat. Per a això ha de disposar de DNI electrònic o certificat electrònic en vigor.

Documentació

Model de sol·licitud (120  KB)Icono pdf

Instruccions per a la seva formalització (158  KB)Icono pdf

Informe especialista (30  KB)Icono pdf

Declaració responsable  (49  KB)Icono pdf

Normativa

Art.135 del Reglament General del Mutualisme Administratiu.(Abre en nueva ventana)

Resolució de 5 de maig de 2021, de la Mutualitat General de Funcionaris Civils de l'Estat, p er la qual es convoca la concessió d'ajudes de protecció sociosanitària durant l'any 2021 (BOE de 17 de maig de 2021).