accesskey_mod_conten
Barra separa capçalera de cos

Ajudes per a l'atenció a persones drogodependents

Tipus de prestació

Ajudes de protecció sociosanitària

De què es tracta?

Són ajudes per a tractaments a persones drogodependents que es realitzen en un centre especialitzat o mitjançant un terapeuta individual especialitzat.

Queden exceptuats de les ajudes el tractament del tabaquisme i aquells períodes en els quals únicament es duguen a terme processos de desintoxicació o de tractament amb agonistas, així com aquells altres que, segons el parer de MUFACE, no corresponguen a les finalitats d'aquestes ajudes.

Quantia

La quantia inicial de l'ajuda serà de 220,26 euros/mes.

Beneficiari

Aquells mutualistes o, si escau, els beneficiaris de MUFACE que precisen un tractament integral de la seua drogodependència dirigit a la rehabilitació i a la reinserció sociolaboral, prescrit per psicòleg o facultatiu que siga responsable de la seua assistència.

Termini de presentació

Les sol·licituds poden presentar-se fins al 31 de desembre de 2020, inclusivament.

Lloc de presentació

En  Les nostres Oficines de MUFACE, sempre amb cita prèvia,  o en qualsevol dels registres previstos en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. També per correu postal.

També pot presentar a MUFACE aquesta sol·licitud a través del Registre Electrònic Comú (REC) de l'Administració General de l'Estat. Per a açò ha de disposar de DNI electrònic o certificat electrònic en vigor.

Documentació

Model de sol·licitud (222  KB)Icono pdf

Instruccions per a la seua formalització (86  KB)Icono pdf

Informe especialista (66  KB)Icono pdf

Declaració responsable  (114  KB)Icono pdf

Normativa

Art.135 del Reglament General del Mutualisme Administratiu.(Abre en nueva ventana)

Resolució de 7 de juliol de 2020  , de la Mutualitat General de Funcionaris Civils de l'Estat, per la qual es convoca la concessió d'ajudes de protecció sociosanitària durant l'any 2020 (BOE de 15  de juliol de 2020).