accesskey_mod_conten
Barra separa capçalera de cos

Ajudes per a estades temporals en residències assistides o en centres de dia i de nit

Tipus de prestació

Ajudes de protecció sociosanitària

De què es tracta?

Ajudes per a estades temporals en residències assistides i centres de dia i de nit dirigides a contribuir al finançament de les despeses originades per aquestes estades.

Quantia

La quantia mensual màxima, en funció de la capacitat econòmica se situa entre 858,98 i 601,29 euros/mes, amb un límit de tres mesos l'any 2019.

Les ajudes es configuren com a reintegrament de despeses i es concediran en funció de la durada degudament acreditada de l'estada en els centres específics.

La quantia tindrà com a límit la despesa realitzada, si el mateix ha sigut inferior.

Beneficiari

Poden sol·licitar aquestes ajudes aquells mutualistes o, si escau, els beneficiaris de MUFACE que patisquen una pèrdua transitòria d'autonomia acreditada i no puguen ser atesos en el seu domicili durant tot o part del dia.

Termini de presentació

Les sol·licituds poden presentar-se fins al 31 de desembre de 2019, inclusivament.

Lloc de presentació

En Les nostres Oficines de MUFACE o en qualsevol dels registres previstos en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

També pot presentar a MUFACE aquesta sol·licitud a través del Registre Electrònic Comú (REC) de l'Administració General de l'Estat. Per a açò ha de disposar de DNI electrònic o certificat electrònic en vigor.

Documentació

Model de sol·licitud (204  KB)Icono pdf

Informe mèdic sobre alta hospitalària (25  KB)Icono pdf

Declaració de rendiments (72  KB)Icono pdf

Declaració de pensions i prestacions (31  KB)Icono pdf

Declaració responsable (68  KB)Icono pdf

Normativa

Art.135 del Reglament General del Mutualisme Administratiu(Abre en nueva ventana) .

Resolució de 9 d'abril de 2019  , de la Mutualitat General de Funcionaris Civils de l'Estat, per la qual es convoca la concessió d'ajudes de protecció sociosanitària durant l'any 2019 (BOE d'11 d'abril 2019).