accesskey_mod_conten
Barra separa capçalera de cos

Subsidi per risc durant la lactància natural

Tipus de Prestació

Subsidi per  risc durant la lactància natural.

De què es tracta?

És una prestació econòmica que percep la mutualista quan per risc durant la lactància ha de canviar de lloc de treball per un altre compatible amb el seu estat, però aquest canvi no resulta tècnica o objectivament possible o no pot raonablement exigir-se per motius justificats.

Quantia

El 100 % de les retribucions complementàries reportades en el tercer mes de llicència.

Beneficiari

La mutualista que haja obtingut llicència per risc durant la lactància natural de fills menors de nou mesos.

Termini de presentació

Una vegada complerts els tres primers mesos en aquesta situació podrà sol·licitar-se a MUFACE el subsidi.

Lloc de presentació

A través de la Seu Electrònica de MUFACE les 24 hores del dia, tots els dies de l'any, sense necessitat d'acudir a les oficines de MUFACE. ES precisa certificat electrònic, DNI electrònic, Cl@ve permanent o Cl@ve PIN. Si desitja registrar-se en Cl@ve, pot acudir a una de les oficines de *Muface que realitzen el registre Cl@ve, conega ací quins són , i per informar-se sobre altres oficines o mitjans de fer-ho, entre ací.

 En les nostres Oficines de MUFACE o en qualsevol dels registres previstos en l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, a més de l'òrgan de personal on el mutualista preste els seus serveis.

L'òrgan de personal comunicarà directament a MUFACE la llicència del quart mes juntament amb el certificat de les retribucions bàsiques i complementàries reportades a l'inici del tercer mes de llicència i de les complementàries deixades d'abonar a partir del dia 91º.

Documentació

Model de sol·licitud (501  KB)Icono pdf

Model 145-comunicació de dades al pagador (257  KB)Icono pdf

La falta de comunicació al pagador de les circumstàncies personals o de la seua variació, determinarà que s'aplique el tipus de retenció corresponent, sense tenir en compte aquestes circumstàncies (Art. 88.2 del Reglament de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques)

Normativa

Ordre PRE/1744/2010, de 30 de juny(Abre en nueva ventana) , per la qual es regula el Procediment de reconeixement, control i seguiment de les situacions d'incapacitat temporal, risc durant l'embaràs i risc durant la lactància natural en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Funcionaris Civils de l'Estat.

Resolució d'1 d'abril de 2019 per a la tramitació electrònica i actualització de models previstos en l'Ordre PRE/1744/2010, de 30 de juny.