accesskey_mod_conten
Bar separa corpo da cabeceira

Subsidio por risco durante a lactación natural

Tipo de Prestación

Subsidio por  risco durante a lactación natural.

De que se trata?

É unha prestación económica que percibe a mutualista cando por risco durante a lactación debe cambiar de posto de traballo por outro compatible co seu estado, pero devandito cambio non resulta técnica ou obxectivamente posible ou non pode razoablemente esixirse por motivos xustificados.

Contía

O 100 % das retribucións complementarias devengadas no terceiro mes de licenza.

Beneficiario

A mutualista que obtivese licenza por risco durante a lactación natural de fillos menores de nove meses.

Prazo de presentación

Unha vez cumpridos o tres primeiros meses nesta situación poderá solicitarse a MUFACE o subsidio.

Lugar de presentación

A través da Sede Electrónica de MUFACE as 24 horas do día, todos os días do ano, sen necesidade de acudir ás oficinas de MUFACE. Precísase certificado electrónico, DNI electrónico, Cl@ve permanente ou Cl@ve PIN. Se desexa rexistrarse en Cl@ve, hai oficinas de MUFACE nas que pode facelo, coñeza aquí cales son , e para coñecer outros modos de facelo, entre aquí.

 Nas nosas Oficinas de MUFACE ou en calquera dos rexistros previstos no artigo 16 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas, ademais do órgano de persoal onde o mutualista preste os seus servizos.

O órgano de persoal comunicará directamente a MUFACE a licenza do cuarto mes xunto co certificado das retribucións básicas e complementarias devengadas ao comezo do terceiro mes de licenza e das complementarias deixadas de abonar a partir do día 91º.

Documentación

Modelo de solicitude (501  KB)Icono pdf

Modelo 145-comunicación de datos ao pagador (257  KB)Icono pdf

A falta de comunicación ao pagador das circunstancias persoais ou da súa variación, determinará que se aplique o tipo de retención correspondente, sen ter en conta ditas circunstancias (Art. 88.2 do Regulamento do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas)

Normativa

Orde PRE/1744/2010, de 30 de xuño(Abre en nueva ventana) , pola que se regula o Procedemento de recoñecemento, control e seguimento das situacións de incapacidade temporal, risco durante o embarazo e risco durante a lactación natural no Réxime Especial da Seguridade Social dos Funcionarios Civís do Estado.

Resolución de 1 de abril de 2019 para a tramitación electrónica e actualización de modelos previstos na Orde PRE/1744/2010, de 30 de xuño.