accesskey_mod_conten
Bar separa corpo da cabeceira

Axudas para a atención de enfermos psiquiátricos

Tipo de prestación

Axudas de protección sociosanitaria

De que se trata?

Axuda económica destinada aos mutualistas e beneficiarios que padezan un proceso psiquiátrico crónico que faga necesaria a súa permanencia en ambiente controlado en hospitais, centros ou unidades psiquiátricas recoñecidas, sempre que non teñan dereito a asistencia sanitaria para esta continxencia, nin cuberta a prestación por outras vías.

Contía

A contía establécese nun máximo de 87,00 euros por día de internamento, co límite do custo abonado polo interesado.

Beneficiario

Os mutualistas en alta ou situación asimilada e os seus beneficiarios.

Prazo de presentación

As solicitudes poden presentarse ata o 31 de decembro de 2020, inclusive
.

Lugar de presentación

Nas nosas Oficinas de MUFACE, siempre con cita previa,  ou en calquera dos rexistros previstos no artigo 16.4 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.Tamén por correu postal.

Tamén pode presentar a MUFACE esta solicitude a través  do Rexistro Electrónico Común (REC) da Administración Xeral do Estado. Para iso debe dispor de DNI electrónico ou certificado electrónico en vigor.

Documentación

Modelo de solicitude (205  KB)Icono pdf

Instrucións para a súa formalización (92  KB)Icono pdf

Informe médico (34  KB)Icono pdf

Declaración responsable  (46  KB)Icono pdf

Declaración responsable axuda enfermos psiquiátricos crónicos (34  KB)Icono pdf

Normativa

Art.135 do Regulamento Xeral do Mutualismo Administrativo.(Abre en nueva ventana)

Resolución de 7 de xullo de 2020  , da Mutualidade Xeral de Funcionarios Civís do Estado , pola que se convoca a concesión de axudas de protección sociosanitaria durante o ano 2020 (BOE de  15 de  xullo de 2020).