accesskey_mod_conten
Bar separa corpo da cabeceira

Axudas para facilitar a autonomía persoal

Tipo de prestación

Axudas de protección sociosanitaria

De que se trata?

As axudas teñen como finalidade contribuír a sufragar o custo dos servizos, actividades ou medios técnicos que precisen as persoas con discapacidade e/ou dependencia, nos termos establecidos para cada convocatoria.

 

Contía

Consta de tres modalidades:

  • Axudas para mantemento e potenciación da capacidade residual: a contía mensual, en función da capacidade económica do beneficiario sitúase entre 330,94 euros/mes a máxima e 132,37 euros/mes a mínima.
  • Axudas para eliminación de barreiras arquitectónicas, a contía anual será de 1.985,61 euros a máxima e de 330,94 euros a mínima.
  • Axuda para medios técnicos, a contía anual será de 661,88 euros a máxima e de 165,47 euros a mínima.

Para estas dúas últimas modalidades, as contías anuais están fixadas, tanto en función do grao de discapacidade ou dependencia, con ou sen nivel, recoñecidos ao beneficiario, como da súa capacidade económica, tendo como límite o gasto realizado, se o mesmo foi inferior.

Beneficiarios

Aquelas persoas cuxo grao de discapacidade alcance polo menos un 33 % ou fosen valorados en calquera dos graos de dependencia, con ou sen nivel, de acordo coa normativa sobre dependencia.

Prazo de presentación

As solicitudes presentaranse ata o 31 de decembro de 2021, inclusive, de acordo co establecido na correspondente convocatoria.

Lugar de presentación


A solicitude do tipo de axuda para o mantemento e mellora da capacidade residual pode presentarse:

  • •A través da sede electrónica de MUFACE as 24 horas do día, todos os días do ano, sen ter que acudir ás nosas oficinas. Requírese un certificado electrónico válido, DNI electrónico, Cl @ ve permanente ou PIN Cl @ ve. Se queres rexistrarte en Cl @ ve, hai oficinas de MUFACE onde podes facelo, descobre aquí cales son e para coñecer outras formas de facelo, fai clic aquí.
  • Nas nosas Oficinas de MUFACE, siempre con cita previa, por corrreo postal ou en calquera dos rexistros previstos no artigo 16.4 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.Tamén por correo postal.


Pódense presentar solicitudes para as modalidades de axuda para a eliminación de barreiras arquitectónicas e axuda para medios técnicos:

 

  • A través do Rexistro Electrónico Común (REC) da Administración Xeral do Estado. Para iso debe dispor de DNI electrónico ou certificado electrónico en vigor.
  • Nas nosas Oficinas d e MUFACE, siempre con cita previa, p or corrreo postal ou en calquera dos rexistros previstos no artigo 16.4 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.

Documentación

Modelo de solicitud (1642  KB)Icono pdf

Instrucciones para su formalización (157  KB)Icono pdf

Declaración de rendimientos (46  KB)Icono pdf

Declaración de pensiones o prestaciones (34  KB)Icono pdf

Declaración responsable (49  KB)Icono pdf

Normativa

Resolución de Convocatoria:

Resolución de 5 de maio de 2021  , da Mutualidade Xeral de Funcionarios Civís do Estado, pola que se convoca a concesión de axudas de protección sociosanitaria durante o ano 2021 (BOE de 17 de maio de 2021).