accesskey_mod_conten
Bar separa corpo da cabeceira

Axudas para facilitar a autonomía persoal

Tipo de prestación

Axudas de protección sociosanitaria

De que se trata?

As axudas teñen como finalidade contribuír a sufragar o custo dos servizos, actividades ou medios técnicos que precisen as persoas con discapacidade e/ou dependencia, nos termos establecidos para cada convocatoria.

Contía

Consta de tres modalidades:

  • Axudas para mantemento e potenciación da capacidade residual: a contía mensual, en función da capacidade económica do beneficiario sitúase entre 330,94 euros/mes a máxima e 132,37 euros/mes a mínima.
  • Axudas para eliminación de barreiras arquitectónicas, a contía anual será de 1.985,61 euros a máxima e de 330,94 euros a mínima.
  • Axuda para medios técnicos, a contía anual será de 661,88 euros a máxima e de 165,47 euros a mínima.

Para estas dúas últimas modalidades, as contías anuais están fixadas, tanto en función do grao de discapacidade ou dependencia, con ou sen nivel, recoñecidos ao beneficiario, como da súa capacidade económica, tendo como límite o gasto realizado, se o mesmo foi inferior.

Beneficiarios

Aquelas persoas cuxo grao de discapacidade alcance polo menos un 33 % ou fosen valorados en calquera dos graos de dependencia, con ou sen nivel, de acordo coa normativa sobre dependencia.

Prazo de presentación

As solicitudes presentaranse ata o 31 de decembro de 2019, inclusive, de acordo co establecido na correspondente convocatoria.

Lugar de presentación

Nas nosas Oficinas de MUFACE ou en calquera dos rexistros previstos no artigo 16.4 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.

Tamén pode presentar a MUFACE esta solicitude a través do Rexistro Electrónico Común (REC) da Administración Xeral do Estado. Para iso debe dispor de DNI electrónico ou certificado electrónico en vigor.

Documentación

Modelo de solicitude (213  KB)Icono pdf

Instrucións para a súa formalización (115  KB)Icono pdf

Declaración de rendementos (72  KB)Icono pdf

Declaración de pensións ou prestacións (31  KB)Icono pdf

Declaración responsable (68  KB)Icono pdf

Normativa

Resolución de Convocatoria:

Resolución de 9 de abril de 2019  , da Mutualidade Xeral de Funcionarios Civís do Estado, pola que se convoca a concesión de axudas de protección sociosanitaria durante o ano 2019 (BOE de 11 de abril 2019).