accesskey_mod_conten
Bar separa corpo da cabeceira

Risco durante o embarazo e a lactación natural

En què consisteixen?

Son prestacións económicas que se recoñecen  nos supostos en que  a mutualista gestante, ou posteriormente durante a lactación natural, debe cambiar de posto de traballo por outro compatible co seu estado, pero devandito cambio de posto non resulte regulamentaria, técnica ou obxectivamente posible ou non poida razoablemente esixirse por motivos xustificados.

En ambos os casos, os riscos ou patoloxías que poidan afectar á saúde da muller embarazada ou do feto, deben estar  relacionados coas características do posto de traballo ou a actividade desempeñada

IMPRESOS DE RIESGO POR EMBARAZO O LACTANCIA MÁS UTILIZADOS.

Parte de situación de risco durante o embarazo ou durante a lactación natural (197  KB)Icono pdf