accesskey_mod_conten
Bar separa corpo da cabeceira

Risco durante o embarazo e a lactación natural

En què consisteixen?

Son prestacións económicas que se recoñecen nos supostos en que durante o embarazo ou, posteriormente, durante a lactación natural, á mutualista non se lle pode cambiar de posto de traballo a outro compatible co seu estado.

En ambos os casos, os riscos ou patoloxías que poidan afectar á saúde da muller embarazada ou do feto, deben estar  relacionados coas características do posto de traballo ou a actividade desempeñada.

Impresos de riesgo por embarazo o lactancia natural

Parte de situación de risco durante o embarazo ou durante a lactación natural (185  KB)Icono pdf