accesskey_mod_conten
Bar separa corpo da cabeceira

Normas de Acceso á Carteira Concertada de Servizos

Tipo de prestación

Asistencia Sanitaria concertada en territorio nacional

De que se trata?

Os beneficiarios poderán elixir libremente facultativo e centro entre os que figuran nos Catálogos de Provedores da Entidade en todo o territorio nacional.

Deberase acreditar previamente a condición de beneficiario, exhibindo a correspondente Tarxeta Sanitaria da Entidade.

Nos casos en que, por razóns de urxencia, non sexa posible achegar no acto a documentación anterior, o beneficiario deberá identificarse co seu D.N.I. ou outro documento que acredite a súa personalidade, e presentar aquela documentación no prazo máximo de 48 horas.

  • Utilización de medios non concertados

Cando un beneficiario, por decisión propia ou dos seus familiares, utilice medios non concertados coa Entidade, deberá abonar, sen dereito a reintegro, os gastos que poidan ocasionarse, excepto nos casos de denegación inxustificada de asistencia e nos de asistencia urxente de carácter vital, nos termos do Concerto de Asistencia Sanitaria vixente.

  • Prestacións que precisan autorización

Os servizos que requiren autorización previa da Entidade son:

1.1. Hospitalizacións:

A) Hospitalización.
B) Hospitalización de día.
C) Hospitalización domiciliaria.
D) Coidados paliativos a domicilio por equipos de soporte.

1.2. Técnicas diagnósticas, tratamentos e técnicas cirúrxicas:

A) Cirurxía ambulatoria.

B) Odontoestomatología: Tartrectomía (limpeza de boca). Prótese dentarias e implantes osteointegrados en accidente en acto de servizo ou enfermidade profesional. Implante dental, para pacientes con procesos oncolóxicos que afectan á cavidade oral que impliquen a perda de dentes relacionada directamente coa patoloxía ou o seu tratamento, e pacientes con malformacións conxénitas que cursan con anodoncia (fisurados, malformacións linfáticas, displasia ectodérmica, síndromes craneofacales, etc.)

C) Rehabilitación, Fisioterapia e Logopedia.

D) Terapias Respiratorias: Osixenoterapia, Ventiloterapia e Aerosolterapia a domicilio.

E) Tratamento de Diálese Peritoneal e Hemodiálise.

F) Oncoloxía: Inmunoterapia e Quimioterapia, Cobaltoterapia, Radiumterapia e Isótopos Radioactivos, Braquiterapia e Acelerador Lineal.

G) Diagnóstico por imaxe: Tomografía Axial Computerizada, Resonancia Magnética, Ortopantomografía, Mamografía, PET-TC, Gammagrafía, Doppler e Densitometría Ósea.

H) Estudos neurofisiolóxicos.

I) Test e estudos neuropsicolóxicos.

J) Estudo e tratamento endoscópico.

K) Cardioloxía: Estudos e tratamentos hemodinámicos.

L) Obstetricia: Amniocentesis.

M) Oftalmoloxía: Retinografía e tratamento láser, Tomografía Óptica de Coherencia, Tomografía Óptica con Láser Confocal (HTR - Heidelberg Retina Tomograph), Polarimetría Láser GDX, e Tratamento da dexeneración macular asociada á idade (DMAE) por Terapia Fotodinámica ou Inxección intravítrea de antiangioxénicos.

N) Tratamento en Unidade da Dor.

Ou) Estudo e tratamento en Unidade do Soño.

P) Litotricia renal extracorpórea.

1.3. Psicoterapia.

1.4. Asistencia a médicos consultores.

1.5. Podoloxía.

1.6. Os servizos correspondentes ao Nivel IV e os Servizos de Referencia.

1.7. Os Servizos correspondentes aos centros hospitalarios privados existentes en municipios de Nivel II onde a Entidade non dispón de centros concertados, para os beneficiarios residentes nestes municipios ou agrupacións.