accesskey_mod_conten
Bar separa corpo da cabeceira

Incapacidade

Prestacións por Incapacidade

As prestacións por Incapacidade que recoñece e xestiona MUFACE son as seguintes:

IMPRESOS DE INCAPACIDADE MÁIS UTILIZADOS

Desde o 11 de abril de 2019 inclusive, utilice:

Partes de Baja IT (341  KB)Icono pdf

CLASIFICACIÓN CIE 10-ES

Desde abril de 2019, MUFACE require a clasificación CIE 10-É nos partes médicos de baixa, como nova codificación diagnóstica que substitúe á anterior CIE 9 MC. A CIE-10 é o acrónimo da Clasificación Internacional de Enfermidades, 10ª edición. Edítaa a Organización Mundial da Saúde e determina a clasificación e codificación das enfermidades.

Se é vostede profesional sanitario, entre aquí e vexa a ferramenta do Ministerio de Sanidade, Consumo e Benestar Social que funciona como buscador e como conversor de CIE 9 a CIE 10.