accesskey_mod_conten
Bar separa corpo da cabeceira

Prestación por Gran Invalidez

Tipo de Prestación

Incapacidade

De que se trata?

Prestación económica mensual dirixida aos mutualistas cualificados como grandes inválidos.

Contía

O 50 % do importe íntegro da pensión que se lle acredite na nómina de clases pasivas en cada momento.

Beneficiario

O mutualista xubilado por incapacidade permanente que, por unha perda anatómica ou funcional, necesite ser asistido por outra persoa para realizar os actos máis esenciais da vida.

Prazo de presentación

Esta prestación poderase solicitar en calquera momento sempre que quede acreditado que o feito causante da gran invalidez produciuse antes da data de xubilación forzosa.

No entanto, estarase ao disposto na normativa no que se refire aos efectos económicos da mesma.

Lugar de presentación

Nas nosas Oficinas de MUFACE ou en calquera dos rexistros previstos no artigo 16 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.

Tamén pode presentar a MUFACE esta solicitude a través do Rexistro Electrónico-Común ( REC) da Administración Xeral do Estado. Para iso debe dispor de DNI electrónico ou certificado electrónico en vigor.

Documentación

Modelo de solicitude (1203  KB)Icono pdf

Normativa

Art.26 da Lei sobre Seguridade Social dos Funcionarios Civís do Estado(Abre en nueva ventana)

Arts.104 a 108 do Regulamento Xeral do Mutualismo Administrativo(Abre en nueva ventana)

Información complementaria

Se non se causa pensión polo Réxime de Clases Pasivas e posúense os restantes requisitos hai que acreditar un período previo de cotización de nove anos.