accesskey_mod_conten
Bar separa corpo da cabeceira

Bolsas de estudo para mutualistas

Tipo de prestación

Prestación de pago único.

De que se trata?

Forma parte do Programa de Acción Formativa.


Axudas económicas de pago único destinadas a sufragar total ou parcialmente o custo da matrícula e demais gastos de inscripción para estudos universitarios cursados polo mutualista.

Apróbanse por convocatoria anual de Muface.

Contía

Cantidade realmente abonada polo mutualista polos gastos de matriculación, co límite máximo de 150,00 euros para os matriculados no curso 2018/2019.

Beneficiario

Os mutualistas en alta ou situación asimilada ao alta o día 15 de outubro de 2018 que manteñan dita condición na data de presentación da solicitude e cursen en 2018/2019 estudos dos sinalados no Anexo I á Resolución de convocatoria.

Plazo de presentación

Ata o 31 de decembro de 2019, para os matriculados no curso 2018/2019.

Lugar de presentación

Nas nosas Oficinas de MUFACE ou en calquera dos rexistros a que se refire o artigo 16 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.

Tamén poderán presentarse a través do Rexistro Electrónico Común (REC) da Administración Xeral do Estado. Para iso, é preciso contar con certificado electrónico ou DNI electrónico.

Documentación

Modelo de solicitude (131  KB)Icono pdf

Declaración responsable (37  KB)Icono pdf

Normativa

Art.130 do Regulamento Xeral do Mutualismo Administrativo(Abre en nueva ventana)

Resolución de 15 de febreiro de 201(Abre en nueva ventana) 9, de Muface pola que se convocan bolsas de estudo para mutualistas, para o curso 2018/2019 (BOE de 27 de febrero)