accesskey_mod_conten
Bar separa corpo da cabeceira

Recoñecemento médico en caso de denegación de licenza por incapacidade temporal

Tipo de prestación

Incapacidade

De que se trata?

Un mutualista pode solicitar a MUFACE un recoñecemento médico só cando lle foi denegada a licenza de incapacidade temporal por informe do servizo médico da súa unidade de persoal. O propósito do devandito recoñecemento é dirimir a contradición entre o criterio do médico que atende ao mutualista e considera que debe estar de baixa, e o criterio do servizo médico do órgano de persoal, que recomenda o alta. O resultado da valoración vincula o sentido da nova resolución da licenza, por tanto, confirmará a denegación ou, pola contra, a revogara e concederase nova licenza coa data da resolución revogada.

Contra a nova resolución pode interporse o recurso procedente, sen que, en ningún caso, caiba instar unha nova valoración médica.

Prazo de presentación

A solicitude será presentada polo mutualista, con copia á súa unidade de persoal, no prazo máximo de dez días hábiles contados desde a data en que se lle comunicase a denegación da licenza, e non suspenderá os efectos da decisión denegatoria.

 

Lugar de presentación

A través de sede electrónica de MUFACE(Abre en nueva ventana) , durante as 24 horas do día, todos os días do ano, sen necesidade de acudir ás oficinas de MUFACE. Precísase certificado electrónico, DNi electrónico, Cl@ve permanente ou Cl@ve PIN. Se desexa rexistrarse en Cl@ve, hai oficinas de MUFACE nas que pode facelo, c oñeza aquí cales son , e para coñecer outros modos de facelo, entre aquí.

Nos servizos provinciais ou oficinas delegadas de MUFACE ou en calquera dos rexistros previstos no artigo 16 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas, ademais do órgano de persoal onde o mutualista preste os seus servizos.

Documentación

Para a súa admisión por MUFACE, a solicitude irá acompañada do parte de baixa, do resultado do recoñecemento médico en que se basea a denegación da licenza e do historial médico da situación de IT de que se trate, para que a Unidade Médica de Seguimento leve a cabo o recoñecemento e elabore o correspondente informe.

O mutualista terá dereito a achegar canta documentación médica considere oportuna en todos os procesos de recoñecemento que realicen as Unidades Médicas de Seguimento. MUFACE trasladará ao órgano de persoal e ao mutualista o resultado do mesmo, que terá carácter vinculante.

Solicitude de recoñecemento médico (65  KB)Icono pdf

Normativa

Orde PRE/1744/2010, de 30 de xuño(Abre en nueva ventana) , pola que se regula o procedemento de recoñecemento, control e seguimento das situacións de incapacidade temporal, risco durante o embarazo e risco durante a lactación natural no Réxime Especial da Seguridade Social dos Funcionarios Civís do Estado.

Solicitude Electrónica

Realízase desde a Sede Electrónica de MUFACE.