accesskey_mod_conten
Barra separa capçalera de cos

Reconeixement mèdic en cas de denegació de llicència per incapacitat temporal

Tipus de prestació

Incapacitat

De què es tracta?

Un mutualista pot sol·licitar a MUFACE un reconeixement mèdic només quan li haja sigut denegada la llicència d'incapacitat temporal per informe del servei mèdic de la seua unitat de personal. El propòsit d'aquest reconeixement és dirimir la contradicció entre el criteri del metge que atén al mutualista i considera que ha d'estar de baixa, i el criteri del servei mèdic de l'òrgan de personal, que recomana l'alta. El resultat de la valoració vincula el sentit de la nova resolució de la llicència, per tant, confirmarà la denegació o, per contra, la revocarà i es concedirà nova llicència amb la data de la resolució revocada.

Contra la nova resolució pot interposar-se el recurs procedent, sense que, en cap cas, calga instar una nova valoració mèdica.

Termini de presentació

La sol·licitud serà presentada pel mutualista, amb còpia a la seua unitat de personal, en el termini màxim de deu dies hàbils explicats des de la data en què se li comunicara la denegació de la llicència, i no suspendrà els efectes de la decisió denegatòria.

 

Lloc de presentació

A través de seu electrònica de MUFACE(Abre en nueva ventana) , durant les 24 hores del dia, tots els dies de l'any, sense necessitat d'acudir a les oficines de MUFACE. Es precisa certificat electrònic, DNi electrònic, Cl@ve permanent o Cl@ve PIN. Si desitja registrar-se en Cl@ve, pot acudir a una de les oficines de *Muface que realitzen el registre Cl@ve, conega ací quins só n , i per informar-se sobre altres oficines o mitjans de fer-ho, entre ací.

En els serveis provincials o oficines delegades de MUFACE o en qualsevol dels registres previstos en l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, a més de l'òrgan de personal on el mutualista preste els seus serveis.

Documentació

Per a la seua admissió per MUFACE, la sol·licitud anirà acompanyada del part de baixa, del resultat del reconeixement mèdic en què es basa la denegació de la llicència i de l'historial mèdic de la situació d'IT que es tracte, perquè la Unitat Mèdica de Seguiment duga a terme el reconeixement i elabore el corresponent informe.

El mutualista tindrà dret a aportar quanta documentació mèdica considere oportuna en tots els processos de reconeixement que realitzen les Unitats Mèdiques de Seguiment. MUFACE traslladarà a l'òrgan de personal i al mutualista el resultat del mateix, que tindrà caràcter vinculant.

Sol·licitud de reconeixement mèdic (65  KB)Icono pdf

Normativa

Ordre PRE/1744/2010, de 30 de juny(Abre en nueva ventana) , per la qual es regula el procediment de reconeixement, control i seguiment de les situacions d'incapacitat temporal, risc durant l'embaràs i risc durant la lactància natural en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Funcionaris Civils de l'Estat.

Sol·licitud Electrònica

Es realitza des de la Seu Electrònica de MUFACE.