accesskey_mod_conten
Barra separa capçalera de cos

Ajudes per a malalts celíacos

Tipus de prestació

Ajudes de protecció sociosanitària

De què es tracta?

Ajudes per a la compra dels productes alimentosos elaborats, tractats o preparats especialment per a respondre a les necessitats nutricionals particulars dels malalts celíacos.

Quantia

Les ajudes es configuren com una quantia anual que estarà en funció de la capacitat econòmica del beneficiari de la prestació segons barem establit en la convocatòria, sent el màxim anual de 618,00 euros i el mínim de 339,90 euros.

La quantia podrà ser prorratejada en els supòsits al fet que es refereix l'epígraf 7.2 de la resolució de convocatòria per a 2019.

Beneficiari

Aquells mutualistes o, si escau, els beneficiaris de MUFACE que patisquen la malaltia celíaca degudament acreditada.

Termini de presentació

Les sol·licituds poden presentar-se fins al 31 de desembre de 2019, inclusivament.

Lloc de presentació

En  Les nostres Oficines de MUFACE o en qualsevol dels registres previstos en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

També pot presentar a MUFACE aquesta sol·licitud a través del Registre Electrònic Comú (REC) de l'Administració General de l'Estat. Per a açò ha de disposar de DNI electrònic o certificat electrònic en vigor.

Documentació

Model de sol·licitud (instruccions en l'imprès) (190  KB)Icono pdf

Informe mèdic (21  KB)Icono pdf

Declaració de rendiments (72  KB)Icono pdf

Declaració de pensions i prestacions (31  KB)Icono pdf

Declaració responsable  (68  KB)Icono pdf

Model 145 - Comunicació de dades al pagador  (257  KB)Icono pdf

La falta de comunicació al pagador de les circumstàncies personals o de la seua variació, determinarà que s'aplique el tipus de retenció corresponent, sense tenir en compte aquestes circumstàncies (Art. 88.2 del Reglament de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques)

Normativa

Art.135 del Reglament General del Mutualisme Administratiu.(Abre en nueva ventana)

Resolució de 9 d'abril de 2019  , de la Mutualitat General de Funcionaris Civils de l'Estat, per la qual es convoca la concessió d'ajudes de protecció sociosanitària durant l'any 2019 (BOE d'11 d'abril 2019).