accesskey_mod_conten
Barra separa capçalera de cos

Normes d'Accés a la Cartera Concertada de Serveis

Tipus de prestació

Assistència Sanitària concertada en territori nacional

De què es tracta?

Els beneficiaris podran triar lliurement facultatiu i centre entre els quals figuren en els Catàlegs de Proveïdors de l'Entitat en tot el territori nacional.

S'haurà d'acreditar prèviament la condició de beneficiari, exhibint la corresponent Targeta Sanitària de l'Entitat.

En els casos en què, per raons d'urgència, no siga possible aportar en l'acte la documentació anterior, el beneficiari haurà d'identificar-se amb la seua D.N.I. o un altre document que acredite la seua personalitat, i presentar aquella documentació en el termini màxim de 48 hores.

  • Utilització de mitjans no concertats

Quan un beneficiari, per decisió pròpia o dels seus familiars, utilitze mitjans no concertats amb l'Entitat, haurà d'abonar, sense dret a reintegrament, les despeses que puguen ocasionar-se, excepte en els casos de denegació injustificada d'assistència i en els de assistència urgent de caràcter vital, en els termes del Concert d'Assistència Sanitària vigent.

  • Prestacions que precisen autorització

Els serveis que requereixen autorització prèvia de l'Entitat són:

1.1. Hospitalitzacions:

A) Hospitalització.
B) Hospitalització de dia.
C) Hospitalització domiciliària.
D) Cures pal·liatives a domicili per equips de suport.

1.2. Tècniques diagnòstiques, tractaments i tècniques quirúrgiques:

A) Cirurgia ambulatòria.

B) Odontoestomatología: Tartrectomía (neteja de boca). Pròtesi dentarias i implants osteointegrados en accident en acte de servei o malaltia professional. Ortodòncia en menors per maloclusiones severes després d'intervencions quirúrgiques de fissura palatina, llavi leporino o una altra malformació esquelètica facial per a nens entre 6 i 15 anys. Implant dental i pròtesi de maxil·lar no implantosoportada,per a pacients amb processos oncològics que afecten a la cavitat oral que impliquen la pèrdua de dents relacionada directament amb la patologia o el seu tractament, i pacients amb malformacions congènites que cursen amb anodoncia (fisurados, malformacions limfàtiques, displàsia ectodèrmica, síndromes craneofacales, etc.)

C) Rehabilitació, Fisioteràpia i Logopèdia.

D) Teràpies Respiratòries: Oxigenoteràpia, Ventiloterapia i Aerosolterapia a domicili.

I) Tractament de Diàlisi Peritoneal i Hemodiàlisi.

F) Oncologia: Immunoteràpia i Quimioteràpia, Cobaltoterapia, Radiumterapia i Isòtops Radioactius, Braquiterapia i Accelerador Lineal.

G) Diagnòstic per imatge: Tomografia Axial Computerizada, Ressonància Magnètica, Ortopantomografía, Mamografia, PET-TC, Gammagrafia, Doppler i Densitometría Òssia.

H) Estudis neurofisiológicos.

I) Test i estudis neuropsicológicos.

J) Estudi i tractament endoscópico.

K) Cardiologia: Estudis i tractaments hemodinámicos.

L) Obstetrícia: Amniocentesis.

M) Oftalmologia: Retinografía i tractament làser, Tomografia Òptica de Coherència, Tomografia Òptica amb Làser Confocal (HTR - Heidelberg Retina Tomograph), Polarimetría Làser GDX, i Tractament de la degeneració macular associada a l'edat (DMAE) per Teràpia Fotodinámica o Injecció intravítrea d'antiangiogénicos.

N) Tractament en Unitat del Dolor.

O) Estudi i tractament en Unitat del Somni.

P) Litotricia renal extracorpórea.

1.3. Psicoterapia.

1.4. Assistència a mèdics consultors.

1.5. Podologia.

1.6. Els serveis corresponents al Nivell IV, Serveis de Referència y Serveis Especials..

1.7. Els Serveis corresponents als centres hospitalaris privats existents en municipis de Nivell II on la Entitat no disposa de centres concertats, per als beneficiaris residents en aquests municipis o agrupacions.