accesskey_mod_conten
Barra separa capçalera de cos

Normes d'Accés a la Cartera Concertada de Serveis

Tipus de prestació

Assistència Sanitària concertada en territori nacional

De què es tracta?

Els beneficiaris podran triar lliurement facultatiu i centre entre els que figuren als Catàlegs de Proveïdors de l'Entitat en tot el territori nacional.

S'haurà d'acreditar prèviament la condició de beneficiari, exhibint la corresponent Targeta Sanitària de l'Entitat.

En els casos en què, per raons d'urgència, no sigui possible aportar a l'acte la documentació anterior, el beneficiari s'haurà d'identificar amb el seu DNI o un altre document que acrediti la seva personalitat, i presentar aquella documentació en el termini màxim de 48 hores.

  • Utilització de mitjans no concertats

Quan un beneficiari, per decisió pròpia o dels seus familiars, utilitzi mitjans no concertats amb l'Entitat, haurà d'abonar, sense dret a reintegrament, les despeses que es puguin ocasionar, excepte en els casos de denegació injustificada d'assistència i en els de assistència urgent de caràcter vital, en els termes del Concert d'Assistència Sanitària vigent.

  • Prestacions que necessitin autorització

Els serveis que requereixen autorització prèvia de l'Entitat són:

1.1. Hospitalitzacions:

A) Hospitalització.
B) Hospitalització de dia.
C) Hospitalització domiciliària.
D) Cures pal·liatives a domicili per equips de suport.

1.2. Tècniques diagnòstiques, tractaments i tècniques quirúrgiques:

A) Cirurgia ambulatòria.

B) Odontoestomatologia: Tartrectomia (neteja de boca). Pròtesis dentàries i implants osteointegrats en accident en acte de servei o malaltia professional. Ortodòncia en menors per maloclusiones severes després d'intervencions quirúrgiques de fissura palatina, llavi leporí o una altra malformació esquelètica facial per a nens entre 6 i 15 anys. Implant dental i pròtesi de maxil·lar no implantosoportada, per a pacients amb processos oncològics que afectin a la cavitat oral que impliquin la pèrdua de dents relacionada directament amb la patologia o el seu tractament, i pacients amb malformacions congènites que cursin amb anodòncia (fisurats, malformacions limfàtiques, displàsia ectodèrmica, síndromes craneofacals, etc.)

C) Rehabilitació, Fisioteràpia i Logopèdia.

D) Teràpies Respiratòries: Oxigenoteràpia, Ventiloteràpia i Aerosolteràpia a domicili.

I) Tractament de Diàlisi Peritoneal i Hemodiàlisi.

F) Oncologia: Immunoteràpia i Quimioteràpia, Cobaltoteràpia, Radiumteràpia i Isòtops Radioactius, Braquiteràpia i Accelerador Lineal.

G) Diagnòstic per imatge: Tomografia Axial Computeritzada, Ressonància Magnètica, Ortopantomografia, Mamografia, PET-TC, Gammagrafia, Doppler i Densitometria Òssia.

H) Estudis neurofisiològics.

I) Test i estudis neuropsicològics.

J) Estudi i tractament endoscòpic.

K) Cardiologia: Estudis i tractaments hemodinàmics.

L) Obstetrícia: Amniocentesi.

M) Oftalmologia: Retinografia i tractament làser, Tomografia Òptica de Coherència, Tomografia Òptica amb Làser Confocal (HTR - Heidelberg Retina Tomograph), Polarimetria Làser GDX, i Tractament de la degeneració macular associada a l'edat i(DMAE) per Teràpia Fotodinàmica o Injecció intravítrea d'antiangiogènics.

N) Tractament en Unitat del Dolor.

O) Estudi i tractament en Unitat del Somni.

P) Litotricia renal extracorpòrea.

1.3. Psicoteràpia.

1.4. Assistència a mèdics consultors.

1.5. Podologia.

1.6. Els serveis corresponents al Nivell IV, Serveis de Referènciai i Serveis Especials .

1.7. Els Serveis corresponents als centres hospitalaris privats existents en municipis de Nivell II on l'Entitat no disposa de centres concertats, per als beneficiaris residents en aquests municipis o agrupacions.