accesskey_mod_conten
Barra separa capçalera de cos

Subsidi per defunció

Tipus de prestació

Prestació de pagament únic.

De què es tracta?

Prestació econòmica de pagament únic que s'abona als beneficiaris quan es produeix la defunció d'un mutualista.

Quantia

Variable segons l'edat del mort amb un mínim de 751,28 euros, per a fets causants esdevinguts des de l'1 de gener de 2013, inclusivament.

Beneficiari

Els familiars o assimilats que convisquin amb el causant i a les seves expenses.

Termini de presentació

La sol·licitud es pot presentar durant els cinc anys següents a partir d'haver-se produït la defunció.

Lloc de presentació

En Les nostres Oficines de MUFACE o en qualsevol dels registres que preveu l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

També pot presentar a MUFACE aquesta sol·licitud a través del  Registre Electrònic Comú  (REC) de l'Administració General de l'Estat. Per això ha de disposar de DNI electrònic o certificat electrònic en vigor.

Documentació

Model de sol·licitud (197  KB)Icono pdf

Declaració sobre millor dret al subsidi (d'obligatòria presentació) (140  KB)Icono pdf

Declaració individual d'ingressos computables ( d'obligatòria presentació, llevat del cònjuge, persona assimilada al cònjuge o fills no emancipats) (43  KB)Icono pdf

Model 145-comunicació de dades al pagador (257  KB)Icono pdf

Designació d'ordre de beneficiaris del subsidi de defunció (136  KB)Icono pdf

Normativa

Art.133 del Reglament General del Mutualisme Administratiu(Abre en nueva ventana) .

Ordre APU/95/2004, de 12 de gener(Abre en nueva ventana) . Dicta normes per a l'aplicació del subsidi de defunció en el Règim Especial de Seguretat Social dels Funcionaris Civils de l'Estat (BOE número 23, de 27 de gener), modificada per Ordre HAP/2786/2012, de 19 de desembre(Abre en nueva ventana) , per la qual es modifica l'Ordre de 29 de juliol de 1987, per la qual s'estableix, amb el caràcter de prestació d'assistència social, una ajuda econòmica per a l'adquisició d'habitatges per mutualistes de MUFACE, l'Ordre de 30 de desembre de 1988, per la qual es revisen les quanties de determinades prestacions econòmiques de la Mutualitat General de Funcionaris Civils de l'Estat i l'Ordre APU/95/2004, de 12 de gener, per la qual es dicten normes per a l'aplicació del subsidi per defunció en el règim especial de Seguretat Social dels Funcionaris Civils de l'Estat.