accesskey_mod_conten
Barra separa capçalera de cos

Ajudes per facilitar l'autonomia personal

Tipus de prestació

Ajudes de protecció sociosanitària

De què es tracta?

Les ajudes tenen com a finalitat contribuir a sufragar el cost dels serveis, activitats o mitjans tècnics que necessitin les persones amb discapacitat i/o dependència, en els termes establerts per a cada convocatòria.

Quantia

Consta de tres modalitats:

  • Ajudas per al manteniment i potenciació de la capacitat residual: la quantia mensual, en funció de la capacitat econòmica del beneficiari es situa entre 330,94 euros/mes la màxima i 132,37 euros/mes la mínima.
  • Ajudas per a l'eliminació de barreres arquitectòniques, la quantia anual serà de 1.985,61 euros la màxima i de 330,94 euros la mínima.
  • Ajuda per a mitjans tècnics, la quantia anual serà de 661,88 euros la màxima i de 165,47 euros la mínima.

Per a aquestes dues últimes modalitats, les quanties anuals estan fixades, tant en funció del grau de discapacitat o dependència, amb o sense nivell, reconeguts al beneficiari, com de la seva capacitat econòmica, tenint com a límit la despesa realitzada, si aquesta fos inferior.

Beneficiaris

Aquelles persones, el grau de discapacitat de les quals arribi almenys a un 33 % o hagin estat valorades en qualsevol dels graus de dependència, amb o sense nivell, d'acord amb la normativa sobre dependència.

 

Termini de presentació

Les sol·licituds es presentaran fins al 31 de desembre de 2019, inclusivament, d'acord amb l'establert en la corresponent convocatòria

Lloc de presentació

En  Les nostres Oficines de MUFACE o en qualsevol dels registres previstos en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

També pot presentar a MUFACE aquesta sol·licitud a través del Registre Electrònic Comú (REC) de l'Administració General de l'Estat. Per a això ha de disposar de DNI electrònic o certificat electrònic en vigor.

Documentació

Model de sol·licitud (213  KB)Icono pdf

Instruccions per a la seva formalització (115  KB)Icono pdf

Declaració de rendiments (72  KB)Icono pdf

Declaració de pensions o prestacions (31  KB)Icono pdf

Declaració responsable (68  KB)Icono pdf

Normativa

Resolució de Convocatòria:

Resolució de 9 d'abril de 2019  , de la Mutualitat General de Funcionaris Civils de l'Estat, per la qual es convoca la concessió d'ajudes de protecció sociosanitària durant l'any 2019 (BOE d'11 d'abril 2019).