accesskey_mod_conten
Barra separa capçalera de cos

Atenció d'Urgència

Tipus de prestació

Assistència Sanitària concertada en territori nacional

De què es tracta?

És aquella que es presta al pacient en els casos en què la seva situació clínica obliga a una atenció sanitària immediata. Es dispensa tant en centres sanitaris com fora d'ells, incloent el domicili del pacient, durant les 24 hores del dia tots els dies de l'any, mitjançant l'atenció mèdica i d'infermeria i amb la col·laboració d'altres professionals.

En cas de precisar Atenció Sanitària d'Urgència haurà de trucar al telèfon d'urgències que consta en la Targeta Sanitària emesa per l'Entitat a la qual estuigui adscrit:

Telèfons d'urgència:

  • ADESLAS: 900 322 237
  • ASISA:  900 900 118
  • DKV: 900 300 799
  • IMQC: 800 404 970 

Els beneficiaris que precisin Atenció Urgent hauran d'acudir als Serveis d'Urgència que constin al Catàleg de Serveis de la seva Entitat. Per tant, els que, per decisió pròpia o dels seus familiars, utilitzin mitjans no concertats amb la seva Entitat, hauran d'abonar,  sense dret a reintegrament, les despeses que es puguin ocasionar, excepte els supòsits i amb els requisits establerts en el Concert per a l'assistència urgent de caràcter vital.