accesskey_mod_conten
Bar separa corpo da cabeceira

Atención de Urxencia

Tipo de prestación

Asistencia Sanitaria concertada en territorio nacional

De que se trata?

É aquela que se presta ao paciente nos casos en que a súa situación clínica obriga a unha atención sanitaria inmediata. Dispénsase tanto en centros sanitarios como fóra deles, incluíndo o domicilio do paciente, durante as 24 horas do día todos os días do ano, mediante a atención médica e de enfermaría e coa colaboración doutros profesionais.

En caso de precisar Atención Sanitaria de Urxencia deberá chamar ao teléfono de urxencias que consta no Cartón Sanitario emitida pola Entidade á que este adscrito:

Teléfonos de urxencia:

  • ADESLAS: 900 322 237
  • ASISA:  900 900 118
  • DKV: 900 300 799
  • IMQC: 800 404 970 

Os beneficiarios que precisen Atención Urxente deberán acudir aos Servizos de Urxencia que consten no Catálogo de Servizos da súa Entidade. Por tanto, os que, por decisión propia ou dos seus familiares, utilicen medios non concertados coa súa Entidade, deberán abonar,  sen dereito a reintegro, os gastos que poidan ocasionarse, salvo os supostos e cos requisitos establecidos no Concerto para a asistencia urxente de carácter vital.