accesskey_mod_conten
Bar separa corpo da cabeceira

Axudas Asistenciais

Tipo de prestación

Prestación de pago único.

De que se trata?

Son servizos e axudas económicas destinados a atender determinados estados ou situacións de necesidade, non cubertos por outras prestacións, sempre que se careza dos recursos indispensables para facer fronte aos mesmos.Entre elas destacan as axudas ao *copago farmacéutico para *mutualistas xubilados/*as, viúvos/*as ou orfos/*as, en situación de vulnerabilidade, con arranxo aos requisitos que anualmente se recollen na convocatoria que se publica no BOE.

Contía

Corresponde ás Comisións Provinciais de MUFACE a definición dos criterios para a concesión de Axudas Asistenciais, con suxeición ás normas reguladoras da prestación, aos parámetros de homoxeneización establecidos pola Dirección Xeral de MUFACE e, en concreto, ao disposto na resolución de convocatoria anual que se publica no BOE.

Beneficiarios

Os mutualistas e os titulares do documento asimilado ao de afiliación.

Plazo de presentación

As solicitudes preséntanse nos prazos que se establecen na resolución de convocatoria anual. En 2019, os mutualistas poderán solicitar axudas do 1 de xullo ao 30 de setembro, ambos inclusive.

Normativa

Resolución de 18 de xuño, da Mutualidade Xeral de Funcionarios Civís do Estado, pola que se convoca a concesión de axudas asistenciais para o ano 2019 (BOE 21 de xuño de 2019)(Abre en nueva ventana)

Regulamento Xeral do *Mutualismo Administrativo, aprobado por *R.D. 355/2003, de 28 de marzo, artigo 137.

Lugar de presentación da solicitude

  • •A través da sede electrónica de MUFACE as 24 horas do día, todos os días do ano, sen necesidade de acudir ás nosas oficinas. Precísase certificado electrónico en vigor, DNI electrónico, Cl@ve Permanente ou Cl@ve PIN. Se desexa rexistrarse en Cl@ve, hai oficinas de MUFACE nas que pode facelo, coñeza aquí cales son , e para coñecer outros modos de facelo, entre aquí .
  • • Nas nosas Oficinas de MUFACE ou en calquera dos rexistros previstos no artigo 16 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo das Administracións Públicas.

Lembre: o prazo para presentar a solicitude en 2019 comeza o 1 de xullo e acaba o 30 de setembro, ambos inclusive.

Documentación

O Impreso publicarase cando se abra o prazo de solicitude.

Modelo de solicitude (149  KB)Icono pdf

Declaración de rendementos (127  KB)Icono pdf

Declaración de pensións e prestacións (114  KB)Icono pdf

Modelo 145-Comunicación de datos ao pagador (257  KB)Icono pdf