accesskey_mod_conten
Bar separa corpo da cabeceira

Axudas para enfermos oncolóxicos

Tipo de prestación

Axudas de protección sociosanitaria

De que se trata?

Poden solicitar estas axudas aqueles mutualistas ou, no seu caso, os beneficiarios que padezan unha enfermidade oncolóxica e deban responder os gastos ocasionados pola necesidade de adquisicións e adaptacións especiais para eles.

Contía

As axudas configúranse como unha contía anual que estará en función dunha cantidade máxima de 175,00 euros, para próteses capilar, e de 50,00 euros por cada suxeitador postmastectomía ou outros de natureza semellante (ata dous ao ano).

A contía terá como límite o gasto realizado, se o mesmo foi inferior.

Beneficiario

Aqueles mutualistas ou, no seu caso, os beneficiarios de MUFACE que padezan unha enfermidade oncolóxica debidamente acreditada.

Prazo de presentación

As solicitudes poden presentarse ata o 31 de decembro de 2021, inclusive
.

Lugar de presentación

 

 

Documentación

Modelo de solicitude (instrucións no impreso) (193  KB)Icono pdf

Informe médico (29  KB)Icono pdf

Declaración responsable (49  KB)Icono pdf

Normativa

Art.135 do Regulamento Xeral do Mutualismo Administrativo(Abre en nueva ventana) .

Resolución de 5 de maio de 2021, da Mutualidade Xeral de Funcionarios Civís do Estado, pola que se convoca a concesión de axudas de protección sociosanitaria durante o ano 2021 (BOE 17 de maio 2021).