accesskey_mod_conten
Bar separa corpo da cabeceira

Axudas para enfermos oncolóxicos

Tipo de prestación

Axudas de protección sociosanitaria

De que se trata?

Poden solicitar estas axudas aqueles mutualistas ou, no seu caso, os beneficiarios que padezan unha enfermidade oncolóxica e deban responder os gastos ocasionados pola necesidade de adquisicións e adaptacións especiais para eles.

Contía

As axudas configúranse como unha contía anual que estará en función dunha cantidade máxima de 150,00 euros, para próteses capilar, e de 40,00 euros por cada suxeitador postmastectomía (ata dous ao ano).

A contía terá como límite o gasto realizado, se o mesmo foi inferior.

Beneficiario

Aqueles mutualistas ou, no seu caso, os beneficiarios de MUFACE que padezan unha enfermidade oncolóxica debidamente acreditada.

Prazo de presentación

As solicitudes poden presentarse ata o 31 de decembro de 2020, inclusive
.

Lugar de presentación

Nas nosas Oficinas de MUFACE, siempre con cita previa,  ou en calquera dos rexistros previstos no artigo 16.4 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.Tamén por correo postal.

Tamén pode presentar a MUFACE esta solicitude a través do Rexistro Electrónico Común (REC) da Administración Xeral do Estado. Para iso debe dispor de DNI electrónico ou certificado electrónico en vigor.

Documentación

Modelo de solicitude (instrucións no impreso) (171  KB)Icono pdf

Informe médico (27  KB)Icono pdf

Declaración responsable (46  KB)Icono pdf

Normativa

Art.135 do Regulamento Xeral do Mutualismo Administrativo(Abre en nueva ventana) .

Resolución de 7 de xullo de 2020 , da Mutualidade Xeral de Funcionarios Civís do Estado, pola que se convoca a concesión de axudas de protección sociosanitaria durante o ano 2020 (BOE 15 de xullo 2020).