accesskey_mod_conten
Barra separa capçalera de cos

Ajudes per a l'atenció de malalts psiquiàtrics

Tipus de prestació

Ajudes de protecció sociosanitària

De què és tracta?

Ajuda econòmica destinada als mutualistes i beneficiaris que pateixin un procés psiquiàtric crònic que faci necessària la seva permanència en ambient controlat en hospitals, centres o unitats psiquiàtriques reconegudes, sempre que no tinguin dret a assistència sanitària per a aquesta contingència, ni coberta la prestació per altres vies.

Quantia

La quantia s'estableix en un màxim de 87,00 euros per dia d'internament, amb el límit del cost abonat per l'interessat.

Beneficiari

Els mutualistes en alta o situació assimilada i els seus beneficiaris.

Termini de presentació

Les sol·licituds poden presentar-se fins al 31 de desembre de 2020, inclusivament.

Lloc de presentació

En  Les nostres Oficines de MUFACE, sempre amb cita prèv ia, o en qualsevol dels registres previstos en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.També per correu postal.

També pot presentar a MUFACE aquesta sol·licitud a través  del Registre Electrònic Comú (REC) de l'Administració General de l'Estat. Per a això ha de disposar de DNI electrònic o certificat electrònic en vigor.

Documentació

Model de sol·licitud (205  KB)Icono pdf

Instruccions per a la seva formalització (92  KB)Icono pdf

Informe mèdic (34  KB)Icono pdf

Declaració responsable  (46  KB)Icono pdf

Declaració responsable ajuda malalts psiquiàtrics crònics (34  KB)Icono pdf

Normativa

Art.135 del Reglament General del Mutualisme Administratiu.(Abre en nueva ventana)

Resolució de 7 de juliol de 2020, de la Mutualitat General de Funcionaris Civils de l'Estat, per la qual es convoca la concessió d'ajudes de protecció sociosanitària durant l'any 2020 (BOE de 15 de juliol de 2020).